Fredningsforslag for jødiske kulturminner i Oslo

Sofienberg jødiske gravlund er et av kulturminnser som foreslås fredet.
Foto: Trond A. Isaksen/Riksantikvaren
Fredningsforslaget for deportasjonsmonumentet “Sted for erindring” og gravlunden i Sofienbergparken i Oslo er nå på høring, melder Riksantikvaren i en pressemelding.
37Shares

Gravlunden i Rathkes gate 20 i Oslo er den første jødiske gravlunden i Norge, ligger nord for Sofienberg kirke, og ble skilt ut fra tidligere Sofienberg gravlund til bruk som en jødisk gravlund i 1869.

Gravlunden ble tatt i bruk i 1885, og var i bruk fram til 1917, da den ble erstattet av en ny jødisk gravlund på Helsfyr.

Gravlunden har også kulturhistorisk verdi som den første jødiske gravlunden i Norge. Den er et av de tidligste sporene vi har etter jødisk befolkning i landet. Som kulturminne har gravlunden også betydning som minnested, og er en viktig kilde til jødisk historie og tradisjon.

Et minnesmerke over jødeutryddelsen

Nasjonalminnesmerket over jødeutryddelsen er plassert ved Akershuskaia, utenfor festningsmuren til Akershus festning. Kunstverket er utført av den britiske skulptøren Antony Gormley på oppdrag fra den norske stat.

Minnesmerket ble avduket i oktober 2000 og representerer historien om de mange norske jødene som ble deportert og drept under andre verdenskrig. Det er også en representant for den jødiske minoritetens minnekultur.