Markerte religionenes dag

Ahmadiyyamenigheten arrangerte religionens dag 18.oktober
Foto: AMJ
Representanter fra seks ulike religioner var samlet hos Ahmadiyya Muslim Jamaat moskeen på Furuseth og markerte religionens dag. 

Representanter for både islam, kristendom, jødedom, hinduisme, buddhisme og sikhisme deltok i markeringen. 

Religionenes dag er et tverreligiøst livssynsarrangement med røtter tilbake til tidlig på 1980-tallet. Det var Ahmadiyyamenigheten som tok initiativ til denne markeringen. Målet er å øke forståelse og respekt på tvers av religioner og livssyn.

Her er noen bilder fra arrangementet.

Ahmadiyyamenigheten arrangerte religionens dag 18.oktober.
Foto : AMJ

Ahmadiyyamenigheten arrangerte religionens dag 18.oktober.
Foto : AMJ