Regjeringen er smålig mot au-pairer

I Norge er det rundt 3000 au pairer. UDI har nå bestemt seg for at de og vertsfamiliene får fortsatt gratistilbud via Caritas (Foto: Illustrasjon).
Foto: Ann Larie Valentine
Au Pair-senteret til Norsk Folkehjelp ble etablert for å hindre utnyttelse av au pairer. Det er virkelig smålig når Regjeringen i statsbudsjettet for 2017 anbefaler at senteret legges ned, gjennom å fjerne bevilgningen, skriver Sonja Mandt (Ap).
0Shares

Sonja Mandt (Ap)
Foto : Pressefoto
Ideen bak au pair-ordningen var kulturutveksling.  En ungdom skulle gis muligheten til å reise ut, som barnepasser eller «husholderske», og samtidig oppdage verden.  Au pairen skulle lære seg et nytt språk og en ny kultur, og det samme kunne vertsfamilien. Au pair er fransk og betyr «på like fot». Det bekrefter at ideen var likeverdige parter og felles kulturutveksling.  

I dag ser vi stadig eksempler på at det er langt mellom det ideelle målet og hverdagen til Au pairer. Ofte reiser kvinner fra fattige kår i sitt hjemland og fra sin familie, for et lavtlønnet arbeid som hus- og barnepasser.  Sjølsagt finnes det gode historier, men det er altfor mange dårlige som er grunnen til at stadig flere lurer på om ordningen fortsatt bør ha livets rett.

Skal hindre utnyttelse
Au Pair-senteret til Norsk Folkehjelp ble etablert for å hindre utnyttelse av au pairer.  Med et statlig bidrag på 3 millioner kroner, er dagens om lag 3000 au pairer i Norge, sikret et tilbud om rådgivning og hjelp. Det kan dreie seg om at arbeidsforhold ikke samsvarer med ansettelseskontrakt. Og, det kan dreie seg om at jenter har vært utsatt for seksuell trakassering.  I tillegg til å rådgi au pairer og vertsfamilier,  bidrar senteret også med informasjon og kunnskap til politikere, forskere og studenter som trenger informasjon om hvordan au pair-ordningen fungerer i Norge.

Det er virkelig smålig når Regjeringen i statsbudsjettet for 2017 anbefaler at senteret legges ned, gjennom å fjerne bevilgningen. Sist Høyre og Frp prøvde seg på dette ble de ettertrykkelig avvist i Stortinget, og det samme bør skje igjen.