Fosterhjem – et trygt alternativ for våre mest utsatte barn

Fosterforeldre skal rekrutteres først og fremst for sin omsorgsevne, og ikke for sin forhandlingsevne, skriver forfatteren av innlegget
Foto: Deveion Acker
Behovet for rekruttering av om lag 1000 familier årlig, og de særskilte utfordringene som knytter seg til flerkulturell kompetanse, barn med funksjonshemminger og store søskenflokker må det tas særskilt høyde for, skriver stortingsrepresentant Sonja Mandt. 
0Shares

Fosterforeldre må føle trygghet og oppleve forutsigbarhet når de tar på seg en av samfunnets aller viktigste oppgaver – det å ta vare på våre mest utsatte barn.

Sonja Mandt fra Vestfold er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
Foto : Pressefoto

Vi må tilrettelegge slik at fosterforeldre i minst mulig grad opplever konflikter og vansker i det som skal være samarbeid med oppdragsgiver. Fosterforeldre skal rekrutteres først og fremst for sin omsorgsevne, og ikke for sin forhandlingsevne. Det er en kjensgjerning at mange opplever det som svært belastende å skulle forhandle på egne vegne, og at det krever både respekt og forståelse.

Full gjennomgang 
I mai behandlet Stortinget meldingen «Til barns beste», og foreslo flere forbedringer av regjeringens forslag. Disse tiltaka er det nå viktig at følges opp, både av regjeringen, av barne- og ungdomsdirektoratet, og av kommunene. Stortinget ba dessuten om en full gjennomgang av selve fosterhjemskontraktene, med mål om at alle som tar på seg å bli et nytt hjem for barn, settes skikkelig i stand til å kunne gi den kjærlighet barna trenger.

At det nå innføres krav til at fosterforeldre skal gjennomgå grunnopplæring før eller umiddelbart etter at barn flytter inn, er positivt. Det skal også gjelde der nære nettverk brukes. Opplæring i grensesetting er også etterlyst og skal gis mer oppmerksomhet.

«Horten-modellen» 
Både da jeg besøkte barnevernet i Hedmark og Østfold i vår, ble «Horten-modellen» med bruk av nære nettverk trukket fram som viktig nybrottsarbeid. Det samme skjedde under Stortingsbehandlingen. Som Vestfold-representant er jeg stolt av at Horten har vært foregangskommune.

Mens vi andre venter på den store gjennomgangen av barnevernet, er det viktig at det tas små og store grep for hele tida å gjøre tilbudet til både barna og fosterforeldre bedre, i tråd med Stortingsbehandlingen. Behovet for rekruttering av om lag 1000 familier årlig, og de særskilte utfordringene som knytter seg til flerkulturell kompetanse, barn med funksjonshemminger og store søskenflokker må det tas særskilt høyde for.