Flerkulturelle festivaler får penger

Spektakulært: Ukrainske DakhaBrakha fikk æren av å åpne årets Oslo World Music Festival. Neste år står festivalen på egne ben. Fram til nå har den vært tilknyttet staten gjennom Rikskonsertene.
Årets tildeling til musikkfestivaler er klar. Kulturrådet behandlet i høst 166 søknader til musikkfestivaler, med en samlet søknadssum på ca. 130 millioner kroner, og har fordelt til sammen 57,3 millioner kroner til 111 musikkfestivaler for 2017. 
 
93 festivaler har fått støtte fra festivalordningen. Seks har fått flerårige tilsagn – noe som er ti færre enn for 2016 og henger sammen med at musikkfestivalordningen blir justert fra og med 2018, da de tidligere knutepunktfestivalene inkluderes i ordningen.
 
De største økningene er gitt til Tromsø jazzfestival med 100.000 kroner, samt Midgardsblot, Beyond the Gates og Varangerfestivalen med 75.000. I tillegg har 18 festivaler fått støtte fra musikkarrangørordningen. 

Noen får, andre får ikke
Når det gjelder festivaler med en flerkulturell profil har Oslo World Music Festival, som tidligere har vært plassert på driftsstøtteordningen, nå søkt festivalstøtte og har for 2017 fått en bevilgning på samme nivå som driftsstøttetilskuddet i 2016, på rett over fem millioner kroner.
 
Samtidig har Mela ikke lenger sin knutepunktstatus. Leder i Mela-huset, Khalid Salimi, sier samtidig til utrop.no at man er seg fornøyd så lenge de offentlige bidragene kommer inn.
Foto: Pressebilde Mela.
Foto : Melafestivalen.no
 
– Knutepunkt-statusen i seg selv har ikke vært vesentlig. Selv om oppdragskriteriene var viktige for å utvikle festivaler. Disse kriteriene kan en hver festival fortsette å oppfylle uavhengig av knutepunktstatus. Slik vil Kultur-Norge få enda viktigere bidrag fra festivalene.

– Hvor får Mela sin støtte fra?

– Oslo kommune og Kulturrådet gir støtte til Melafestivalen, mens støtte til Melahuset er en del av statsbudsjettet med en mindre sum fra Oslo kommune. Vi holder fast ved at festivalen skal være gratis, slik at den er tilgjengelig for så mange som mulig. Offentlig støtte har derfor vært viktig for å ha kunnet arrangere festivalen i 15 år.

Han forsikrer at det blir Mela neste år, og i årene fremover.
 
– Festivalen ligger på samme nivå som tidligere. Kulturrådet kommer med et passende alternativ til knutepunktordningen. Vi regner med å ha en avklaring i løpet av 2017. For vår del har vi kommet i en annen situasjon med etableringen av Melahuset i Mariboes gate i Oslo. Målet er at Melahuset kan få søke, utvikle og formidle kunnskap om feltet kulturelt mangfold. Da kan også Melafestivalen få en viktigere funksjon og et mer kontinuerlig tilskudd av offentlige bidrag.
 
Klikk her for å lese om hvilke festivaler og hvor mye de får tildelt