Fjernet støtteordning for innvandrere

Forfattere med innvandrerbakgrunn ønsker ikke å bli satt i bås. De ønsker å bli behandlet på lik linje med alle sakprosaforfattere i Norge, sier Marit Ausland

NFF tilbyr stipender til erfarne og uerfarne forfattere og oversettere som vil gi ut bøker. Over 1000 personer har søkt om støtte fra det faglitterære fondet i denne runden.

– Helt klart en ny rekord for NFF, sier Marit Ausland, som er seniorrådgiver i NFF.

– Vi har lagt om våre stipendordninger slik at alle nå kan søke på våre ordinære prosjektstipend, uansett om de ikke har skrevet noen sakprosabøker før. Det er helt klart årsaken til at vi har fått inn så mange søknader, og fra mange med innvandrerbakgrunn. Alle søknadene blir vurdert i stipendkomiteer og det viktigste kriteriet for å komme i betraktning til stipend, er å skrive en god søknad, både når det gjelder innhold og form.

Stipendet til forfattere med innvandrerbakgrunn har ikke fungert så bra, få av stipendtildelingene har resultert i bøker.

– Når begynte NFF med egne stipender til personer med innvandrerbakgrunn?

– Vi startet opp med innvandrerstipendet første gang i 2002 som et prøveprosjekt i tre år, den gang ble det kalt solidaritetsstipend. I 2009 gjeninnførte vi stipendet som varte frem til 2016.

– Hvorfor avviklet NFF ordningen?

– Stipendet til forfattere med innvandrerbakgrunn har ikke fungert så bra, få av stipendtildelingene har resultert i bøker. Dessuten har vi erfart at forfattere med innvandrerbakgrunn ikke ønsker å bli satt i bås. De ønsker å bli behandlet på lik linje med alle sakprosaforfattere i Norge, uansett bakgrunn. Derfor innlemmet vi innvandrerstipendet i det ordinære prosjektstipendet.

– Mens stipendordningen for innvandrere besto, hvor mange søknader fikk dere? Og hvor mange ble innvilget? 

– Vi mottok totalt 478 søknader til innvandrerstipendet, og det var 81 søkere som mottok stipend. Av de 81 er det 24 stipendmottakere som har gitt ut bøker. Vi har dessverre ikke statistikk over hvilke land stipendsøkerne og -mottakerne kommer fra, men en rask kikk viser store deler av verden er representert.

– Har du noen råd til forfattere som ønsker å søke om stipend?

– Potensielle stipendsøkere kan lese våre tips til hvordan skrive en god søknad, se http://nffo.no/Nyheter/Topp-10liste-for-en-god-stipendsknad.aspx.

Tre ordninger
Stipendene til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening kunngjøres to ganger i året. Første frist er 18. april og den andre 16. oktober. Kandidatene kan søke på de tre følgende stipend-typene: 

– Prosjektstipend forfattere
– 1-årig arbeidsstipend til frilansoversettere
– 3-årig arbeidsstipend frilansforfattere

Når det gjelder uerfarne forfattere og oversettere kan det ifølge Marit Ausland være større sjanse hvis man søker på prosjektstipend fordi det er flere stipender der. For å gjøre det lettere for søkerne har NFF endret kravene. Tidligere mått man ha gitt ut 100 sider sakprosa for å bli vurdert, men det er ikke lenger et krav. Dette er som sagt en sannsynlig forklaring på det store antallet søkere i år.