Falun Gong og øyenvitnenes historier

Meditasjon er en viktig del av det å utøve Falun Gong. På bildet: En håndfull utøvere mediterer i protest foran den kinesiske ambassaden forrige uke

Falung Gong, eller Falun Dafa, er en kinesisk åndelig teknikk som kombinerer meditasjon og qigong-øvelser (qigong: pusteøvelser med opprinnelse i Kina). Falun Gong er basert på de tradisjonelle prinsippene ærlighet, velgjørenhet og tålmodighet og har tatt opp i seg elementer fra Buddhas og Taos lære. Falun Gong ses på som en åndelig bevegelse, og går ut på å gjennomføre et sett med teknikker for å balansere kroppen og sinnet, og er åpen for alle. Det er ikke noe medlemskap, og den som praktiserer, setter seg som mål å forbedre seg som menneske.

Bevegelsen ble stiftet i 1992, og det ble for første gang offentlig undervist i Falun Gong-teknikker av qi gong-mester Li Hongzhi, som forlot Kina i 1995. Han bor i dag i USA. I 1999 var det 70-100 millioner utøvere i Kina, flere enn det er medlemmer i det kinesiske kommunistpartiet. I tillegg regner man med flere hundre tusen utøvere utenfor Kina, i over 70 land(1).

For Jiang Zemin, generalsekretær i kommunistpartiet fra 1989 til 2002 og president i Kina fra 1993-2003, var Falun Gongs vekst og popularitet en alvorlig bekymring, særlig da en lang rekke fremstående medlemmer av kommunistpartiet praktiserte Falun Gong. Han var også bekymret for at Falun Gongs moralfilosofi kunne være i strid med marxismen-leninismen, og at den derfor ville bli en slags konkurrent(2).

Falun Gong gir dem bedre helse, ro og medfølelse og at det hjelper dem å bli bedre mennesker på alle måter.

Fengslet og drept
Fra 1999 og fram til i dag er det anslått at flere hundre tusen Falun Gong-utøvere har blitt ulovlig fengslet, og det har kommet rapporter om tvangsarbeid, overgrep, tortur og andre metoder for «tanke-endring» fra de kinesiske myndighetene(3)(4).

Det amerikanske utenriksdepartementet og Kongressens Kina-komité har henvist til beregninger som viser at nesten halvparten av de innsatte i Kinas arbeidsleirer for “omskolering gjennom arbeid” er Falun Gong-utøvere (5)(6). Tidligere innsatte i leirene har rapportert at Falun Gong-utøvere er en av de største gruppene der. I enkelte leirer og fengsler utgjør de flertallet, og det sies at de ofte får de lengste straffene og den verste behandlingen.

Og det er ikke alt. Den grusomste praksisen er at man høster organer fra utøverne. Organene brukes til transplantasjoner ved offentlige sykehus ved behov og for å tjene penger (8) (9).  Det eksakte antallet organer som har blitt høstet inn siden forfølgelsene begynte under Jiang Zemin, er ikke kjent, men ifølge rapporten “NEW Investigative Report – An Update to Bloody Harvest & The Slaughter”, skrevet av David Kilgour, Ethan Gutmann og David Matas i 2016, høstes mellom 60 og 110.000 organer årlig (10).

– Dette er en ny form for folkemord. Og man bruker samfunnets mest respekterte borgere for å gjennomføre det, har Gutmann, som er undersøkende skribent og forfatter sagt i en uttalelse.

Flyktet til Norge
Fra en sofa i en leilighet i Oslo forteller ekteparet Lisa og Ming oss om Falun Gong, og sin egen historie.

Ekteparet er kinesiske Falun Gong-utøvere, og kom til Norge i 2015. Ming jobbet som tekniker i et elektronikkselskap og Lisa var ansatt i et eksport-import-firma. En dag i 2007 ble Ming arrestert på arbeidsplassen. Da hadde ekteparet vært utøvere i mange år. Lisa ble også arrestert hjemme samme år. Begge ble sendt i fengsel. Lisa ble løslatt i 2013, og ektemannen kom ut to år senere, i 2015.

– Det var en veldig vanskelig periode, forteller de.

Fengslene i Kina er ingen spøk, særlig ikke for samvittighetsfanger og Falun Gong-utøvere. Forholdene var svært kummerlige, de måtte arbeide lange dager og var alltid under oppsyn fra vakter, fengselspersonale og kriminelle innsatte. Siden de hadde hørt om organ-høsting fra innsatte som også praktiserte Falun Gong, hadde de desto større grunn til å frykte for sine liv. De så andre Falun Gong-utøvere bli torturert og drept i fengselet. Alle som praktiserte Falun Gong, også ekteparet, ble nokså ofte innkalt til helsesjekk og for å ta blodprøver.

Etter at de ble løslatt, begynte arbeidet med å finne ut hvordan ekteparet kunne komme seg ut av Kina. De syntes de var heldig at de kunne få det til og startet sitt nye liv i Norge.

Bedre mennesker
Tolken som hjelper oss under intervjuet, Frank Li, er også kineser og Falun Gong-utøver. I Kina jobbet han som IT-ingeniør. Han ble aldri fengslet, men ble sendt i arbeidsleir i ett år i 2001. Han kom til Norge noen år før ekteparet. Nå jobber han som ingeniør i et norsk selskap.

På spørsmål om hvorfor de praktiserer Falun Gong, svarer de at det gir dem bedre helse, ro og medfølelse og at det hjelper dem å bli bedre mennesker på alle måter. Nå ønsker de at flere mennesker rundt om i verden får vite om hva kinesiske myndigheter har utsatt Falun Gong-utøvere for de siste 20 årene og håper at noen skal stilles til ansvar. Jiang Zemin, kanskje? Men det er ikke bare han som står bak.

Antallet Falun Gong-utøvere er lite i Norge sammenliknet med andre land, bare ca 50 personer. Mange av dem er kinesiske flyktninger. I Oslo møtes utøverne i helgene for å gjøre øvelser sammen og fortelle andre om teknikkene og om forfølgelsen av Falun Gong i Kina.

– Forbrytelse
Peder Giertsen er selvstendig næringsdrivende konsulent og Falun Gong-utøver. Han ble kjent med praksisen tidlig i 1999. Etter å ha prøvd ut en rekke forskjellige meditasjonsteknikker, begynte han med Falun Gong nesten med én gang.

Kort tid etter dette hendte i Norge, ga Jiang Zemin i Kina ordren om at Falun Gong skulle avskaffes innen tre måneder ved å «ødelegge ryktet deres og knuse dem økonomisk og fysisk». Kinesiske myndigheter har gjort mye grusomt for å få folk til å vende seg bort fra Falun Gong og har utpekt dem som «statsfiender» og slått fast at kroppene deres tilhører regjeringen. Å selge organer gir enorm profitt, særlig når det er stor etterspørsel, ikke bare i Kina, men over hele verden. Og det går raskere og lettere å finne og kjøpe et organ i Kina enn i andre land.

Peder Giertsen har praktisert Falun Gong siden 1999.
Foto : Song Chi

– Det er virkelig en forbrytelse mot menneskeheten, sier Giertsen.

Europaparlamentet har tatt steg for å stanse tvungen, profittdrevet organ-høsting i Kina. Alle medlemslandene skal skrive under på en erklæring om temaet og oppdatere eget lovverk i henhold til erklæringen, noe som vil innebære strengere straffer for personer og organisasjoner som selger og kjøper organer ulovlig.

På Stortinget jobbes det nå med en tilsvarende oppdatering av den norske loven. Hvis den nye loven vedtas, vil nordmenn som reiser til Kina eller andre land for å kjøpe organer ulovlig, kunne risikere en fengselsstraff på opp til fem år. Ifølge Giertsen er ordlyden i loven tydelig, men han tror det vil bli en stor utfordring å implementere den. For å avgjøre om et organ er skaffet til veie på etisk vis, vil man normalt være avhengig av internasjonalt samarbeid og felles standarder, forklarer han.  Derfor er det så viktig at flest mulig aktører sier seg villige til å bidra til å stoppe disse grusomme forbrytelsene mot menneskeheten.

Noter: 

(1) “Number of Falun Gong practitioners in China in 1999: at least 70 million”, Falun Dafa Information Center (http://www.faluninfo.net/article/517/Number-of-Falun-Gong-practitioners-in-China-in-1999-at-least-70-million/)

(2) Falun Dafa. Find your local contacts (http://en.falundafa.org/falun-dafa-global-contacts.html)

(3) Congressional-Executive Commission on China, 2008 ANNUAL REPORT, Table of Contents

(4) “Psychiatric Abuse of Falun Gong Practitioners in China”, Sunny Y. Lu, MD, PhD, and Viviana B. Galli, MD (http://jaapl.org/content/jaapl/30/1/126.full.pdf)

(5) US Department of State. Kina (inkludert Tibet, Hong Kong, Macau)

International Religious Freedom Report, 2008. Sitat: “Some foreign observers estimated that at least half of the 250,000 officially recorded inmates in the country’s reeducation-through-labor camps were Falun Gong adherents. Falun Gong sources overseas placed the number even higher.”

(6) Congressional-Executive Commission on China, 2008 ANNUAL REPORT, Table of Contents. Sitat: “International observers believe that Falun Gong practitioners constitute a large percentage—some say as many as half—of the total number of Chinese imprisoned in RTL camps. Falun Gong sources report that at least 200,000 practitioners are being held in RTL and other forms of detention.”

(7) Re-education through Labor Abuses Continue Unabated: Overhaul Long Overdue, A report by Chinese Human Rights Defenders (CHRD), 4. februar, 2009. Sitat: “More than half of our 13 interviewees remarked on the persecution of Falun Gong practitioners in RTL camps. They said Falun Gong practitioners make up one of the largest groups of detainees in the camp, and that they are often persecuted because of their faith …’Of all the detainees, the Falun Gong practitioners were the largest group'”.

http://docs.law.gwu.edu/facweb/dclarke/public/CHRD_RTL_Report.pdf

(8) The Falun Gong, organ transplantation, the holocaust and ourselves, JRSM (Journal of the Royal Society of Medicine, Mar. 2007 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1809171/)

(9) BLOODY HARVEST / THE SLAUGHTER, BY DAVID KILGOUR | ETHAN GUTMANN | DAVID MATAS JUNE 22, 2016

(10) “NEW Investigative Report – An Update to Bloody Harvest & The Slaughter” by David Kilgour, Ethan Gutmann, David Matas. https://www.youtube.com/watch?v=UOFx8tm6uRA