Skal få vite mer om asylsøkere på mottak

Per Sandberg er konstituert som innvandringsminister i resten av regjeringsperioden.
Foto: Flickr
Justis- og beredskapsdepartementet vil endre utlendingsloven slik at politiet i større grad kan gis tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak
0Shares

Lovforslaget gir politiet tilgang til opplysninger om asylsøkere i mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, melder regjeringen.no.

Forslaget innebærer at politiet, etter skriftlig anmodning og uten hinder av taushetsplikt, skal få utlevert opplysninger om navn, fødselsdato og nasjonalitet til nåværende og tidligere beboere i asylmottak og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere.

– Det er helt nødvendig at politiet har en effektiv tilgang til opplysninger om alle som til enhver tid bor i asylmottak i Norge. Det vil gjøre det lettere for politiet å sikre en god utlendingskontroll knyttet til etterforsking og forebygging av straffbare handlinger, i tillegg til en styrket sikkerhet og beredskap, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

Har begrenset adgang
Etter dagens regler er politiets mulighet til å få tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak og omsorgssentre mer begrenset, og kan ikke benyttes til for eksempel forebygging og etterforsking av straffbare handlinger.

– Tilgang til opplysninger er viktig for at politiet skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag. Samtidig er det viktig å ivareta personvernet for den enkelte. Utlevering av personopplysninger må ha et tydelig rettslig grunnlag, noe dette lovforslaget sikrer, sier Sandberg.

Klikk her for å lese lovforslaget