Sommerkurs i arabisk musikk

Samspill-sjef Siri Kvambe (t.v) og den norsk-syriske musikeren Saleh Mahfoud ser for seg at sommerens musikkverksted, hvor norske skoleungdommer fikk spille sammen med unge fra Midt-Østen og et proff-orkester, kan videreføres.
Foto: Claudio Castello
Ungdommer som har flyktet fra krigen i Midtøsten hadde i juni musikalsk sommerskole med norske barn og unge under prosjektet Oslo Oriental UNG.
64Shares

Oslo Orientalske Orkester og Samspill International Music Network arrangerte tidligere i
år sommerkurs i arabisk musikk for ungdom.

29 barn og ungdommer i alderen 10-20 år ble introdusert for arabisk maquam-musikk og sanger, samt improvisasjon. Kursdeltakerne fikk opplæring i perkusjon, strykeinstrumenter, blåseinstrumenter samt vokal og oud. Kurset foregikk på Majorstuen skole.
Samspill er en interesseorganisasjon for flerkulturelle musikere i Norge, som neste år fyller 25. Siri Kvambe har vært daglig leder i ti år, og har selv bakgrunn fra artistlivet.
– Jeg er utdannet vokalist, og jobbet blant annet også i Nordic Black Theatre, sier hun til Utrop.
Saleh Mahfoud er musiker, sanger og komponist, og har hatt en avgjørende rolle i å styrke den arabiske musikken i den norske musikkscenen de siste årene. Han kom som flyktning fra Syria i 2015, og tok initiativet til å starte opp Oslo Orientalske orkester i fjor.
– Oslo Orientalske Orkester er et kammerensemble som har som mål å representere, utvikle og integrere musikk fra Midtøsten i Norge. Dette vil ensemblet gjøre gjennom egne konserter og oppsøkende virksomhet der utøverne blant annet vil tilby undervisning i disse musikktradisjonene. Tanken er at folk ikke skal tenke på dette som “fremmed musikk”. Stadig flere av Oslos beboere har sin bakgrunn fra et land i den arabiske kultursfæren og Midtøsten, sier han til Utrop.

Inkludering gjennom musikken

For Mahfoud var verkstedet en sjanse til “vanliggjøre” kulturen fra opprinnelseslandet.
Her er de unge musikkhåpefulle sammen med instruktørene på Majorstua skole.
Foto : oslooriental.no
– Vi ser det som viktig at de får kulturell representasjon, men også at andre som ikke har samme kulturbakgrunn blir bedre kjent med arabisk musikk. Skoler og seminarer er svært gode møteplasser for nettopp denne formen for kulturmøte.
Skoleungdommene lærte under verkstedet blant annet et repertoire på mer enn en time.
– Musikerne fra Oslo Orientalske Orkester som holdt kurset var Mathilde Grooss Viddal, Inger Hannisdal og Safa Al-Saadi, i tillegg til Saleh Mahfoud. Vi snakket litt om musikkteori og hvordan vi bruker musikk følelsesmessig. Så lærte vi om instrumentene og om bruken, før vi gikk i gang med å øve, siden formålet var å spille konsert. I slutten av juni hadde vi avslutningskonsert på Majorstua skole og i august deltok vi på Riksscenens Skattekista på Schous.

En spennende erfaring

Som en av instruktørene ser Mahfoud på erfaringen med å holde verksted som spennende og meningsfylt.
Ungdommene fikk etter sommerkurset spille arabisk musikk foran flere hundre.
Foto : oslooriental.no
– Ungdommene og barna lærte blant annet om de musikalske forskjellene. Arabisk
musikk er tonal og har utviklet seg basert på sang og dikt, og bruker mye mikrotonalitet, som gir flere melodiske idéer. I tillegg er det store forskjeller på hvordan teknikk og musikkteori har utviklet seg. Men det finnes også likheter, blant annet gjennom samme skalabruk. Gjennom samarbeid med norske folkemusikere, har vi funnet flere fellestrekk mellom norske og klassisk arabiske melodier.

Genuint og med flat struktur

Ungdommene var lærevillige og åpne, og det var rom for improvisasjon.
– Noen blandet arabisk med jazz, slik at vi fikk til et genuint produkt. Ungdommene og barna følte seg trygge til å prøve seg frem.
Mahfoud ser for seg at god mangfold skjer i menneskemøter.
– Slik følte jeg i hvert fall det med deltakerne våre. For meg er god mangfold noe som kommer gjennom flat struktur, ikke gjennom en “god idé” ovenfra som alle må rette seg etter hierarkisk. Jeg ser dette som forskjellen mellom naturlig og kunstig mangfold. Både vi som instruktører, orkesteret, Samspill og Østnorsk jazzsenter var alle villige til å hjelpe til. For barn og unge er det også viktig med tilgang til kultur, tenker jeg.

Varierte kursdeltakere

Ifølge Kvambe var det stor variasjon på kursdeltakere, med tanke på alder og
kulturbakgrunn.

– Ungdommene og barna kom fra både jazzlinja og var skolebarn med foreldre med arabisk bakgrunn. For oss er dette noe vi ønsker å få til, slik at man fikk oppleve hverandres kultur. Tiltaket har også vært ment for å inkludere flere ungdommer inn i musikkaktiviteter, og det var også en kjempefin mulighet til å skape en ny orkester bestående av voksne og unge. Ungdommene og barna var engasjerte, og instruktørene gjorde en god jobb.

En annen målsetning med verkstedet var også å blande sammen ulike generasjoner.

– Å ha barn som spiller sammen med voksne profesjonelle artister er ikke så vanlig i Norge. Vi så jo også at publikummet under konsertene var variert på alder og bakgrunn.

Støtte fra ulike kulturinstitusjoner

Oslo musikkråd og Kulturrådet er blant institusjonene som har gitt økonomisk støtte til verkstedet.
Kvambe ser for seg muligheten til å videreføre prosjektet Oslo Oriental UNG.
– Vi tenker at vi kan gjøre dette flere steder, både i Oslo eller for eksempel Lørenskog
eller Drammen. Så har det også vært etterspurt å lage en mini-workshop som man
kunne hatt i høstferien eller helger. Dette er tilbud vi kan videreutvikle, hvor vi kan nå ut
til flere, som for eksempel kulturskolen, lokale kor og orkester.

Kulturutveksling som selvfølge

For henne er slike kulturprosjekter nærmest en selvfølge.
– Samspills formål handler om å naturliggjøre ting. Vi jobber med musikk fra alle verdensdeler.
Instruktør Mahfoud nikker samtykkende.
– I en slik artistisk setting har vi ikke en “vi og de”-holdning. Vi tenker heller “er vi enige?”, og så samarbeider vi. I Norge tenker jeg at vi må se på kulturfeltet som et felt hvor folk fra ulike bakgrunner kan jobbe sammen.
For orkesteret er det viktig at utdanningsinstitusjonene tør å være mer åpne for å
invitere musikere med ulik bakgrunn til å holde seminarer og kurs.
– Her i landet Norge har vi mange erfarne og dyktige musikere som kan dele fra sine musikktradisjoner med unge musikere og studenter i Norge.