NKVTS: Helsepersonell kan ikke skyve taushetsplikten foran seg

Slik ser voldsveilederen fra NKVTS ut.
Foto: nkvts.no
Hvordan skal du som helse- og omsorgsarbeider balansere taushetsplikt og varslingsplikt når du mistenker at noen er utsatt for vold?
20Shares

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sprer kunnskap om vold og traumatisk stress for å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som dette kan medføre.

NKVTS sin veileder for arbeid med vold i nære relasjoner gir gode råd, praktiske tips og full oversikt over lovverket som regulerer helse- og omsorgsarbeideres ansvar for å forhindre at pasienter utsettes for vold, ifølge en pressemelding.

Veilederen inneholder oppdatert oversikt over lovverket som regulerer den enkeltes ansvar, og skal styrke kunnskapen og øke handlingskompetansen hos helse- og omsorgspersonell på områder som negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Veilederen er beregnet på ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og ansatte i spesialisthelsetjenesten.

NKVTS-forsker og barnelege Mia Cathrine Myhre har vært ansvarlig for arbeidet med veilederen.

– Helse- og omsorgspersonell må gjøre avveininger fra sak til sak basert på fakta i hvert enkelt tilfelle, sier Mia Myhre i NKVTS.
Foto : Kristoffer Sandven

– Helse- og omsorgspersonell må gjøre avveininger fra sak til sak basert på fakta i hvert enkelt tilfelle. I veilederen fra NKVTS får man råd om hvordan man tilnærmer seg denne typen dilemmaer og om hvordan man håndterer ulike situasjoner man gjerne havner i når man jobber med vold i nære relasjoner, sier Myhre.