– Ekstremisme handler om psykologi og metode, ikke bare politikk

Ekstremisme handler like mye om tankesett og som ideologi. sier professor i filosofi Quassim Cassam.
Foto: University of Warwick
Ekstremisme handler like mye om tankesett og metode som ideologiske overbevisninger og politikk, argumenterer professor i filosofi Quassim Cassam.

Quassim er født i Kenya av indiske foreldre fra Gujarat-provinsen, men har bodd størsteparten av livet sitt i Storbritannia.

28. september holder han årets store Exphil-forelesning ved Universitetet i Oslo, ifølge en pressemelding fra Det humanistiske fakultet ved Universitet I Oslo.

Ekstremistiske holdninger og handlinger skremmer, men ifølge Quassim kan likevel ekstremisme betraktes som en positiv kraft.

– Martin Luther King Junior har uttalt at spørsmålet ikke er «om vi vil være ekstremister, men hva slags ekstremister vi vil være.»

Ekstremistisk ideologi, metode og tankesett

I forelesningen identifiserer Quassim tre måter å tenke om ekstremisme – ideologi, metode og tankesett – og han bruker disse til å diskutere noen grunnleggende tema og problemstillinger:

  • Hva er ekstremisme?
  • Hvilke metoder brukes av ekstremister?
  • Finnes det et ekstremistisk tankesett, og hva er i så fall det?
  • Hvilken rolle kan ideer om renhet, offerroller og ydmykelse spille i forståelsen av ekstremisme?
  • Hvordan skiller ekstremisme seg fra fanatisme og fundamentalisme?
  • Hvordan blir man ekstremist, og hvordan skal vi forstå avradikalisering?

Ifølge Det humanistiske fakultet, vil forelesningen være relevant for alle som er interessert i ekstremisme som fenomen, ikke bare innen filosofi, men i relaterte disipliner som politikk og internasjonale relasjoner, konflikt- og terrorismestudier, jus, pedagogikk og religion.