Islamske navn på vikingtekstiler

Slike bokstaver, fra det kuffisk-arabiske alfabetet er inngravert i vikingklær, viser nye forskningsfunn
Foto: Jordi Mastrullenque/webpersonal.net
Ny forskning viser at vevde tegn av sølv- og silketråder på bånd funnet i svenske vikinggraver er nå tydet. Tegnene er arabiske og betyr henholdsvis ”Allah” og ”Ali”.

Tegnene har lenge blitt tolket som typiske grafiske tegn fra vikingtiden. Men nå har de vist seg å være noe helt annet, skriver nettstedet historienet.no.

For en ny undersøkelse viser at tegnene som fins på bånd fra vikinggraver fra 800- og 900-tallets Sverige, er kufiske bokstaver, skriver Uppsala Universitet.

Forsker og arkeolog ved Uppsala Universitet, Annika Larsson, står bak undersøkelsen og har med hjelp fra blant annet en iransk kollega tydet de grafiske tegnene.

 
Foto : arkeologi.uu.se

Antikkens kulturutveksling
Takket være elvene på det euroasiatiske kontinent hadde vikingene løpende kontakt med den muslimske verden, og det er funnet spor etter vikingene så fjernt som i Bagdad. Larsson mener selv også islam som religion kan ha hatt innflytelse på vikingenes begravelsesritualer.

– Sannsynligvis ble vikingenes gravskikker påvirket av islam og tanken om et evig liv etter døden, uttaler hun med henvisning til at båndene trolig er laget i Vest-Europa.

Vikingenes kulturutveksling med den antikke muslimske verden er godt dokumentert. Ahmad ibn Fadlan, en arabisk reisende, krønikør og forfatter som levde på 900-tallet, var i diplomatisk oppdrag for kalifen i Bagdad til volgabulgarernes konger (i det nåværende Ukraina). Fortellingene hans viser til de tidlige øyenvitneskildringer av det som kan være vikinger, og dermed kontakt mellom skandinavere og folk fra majoritetsmuslimske stater.

Andre kilder beskriver vikingene og skandinaverne som krigere, handelsreisende og vanlige arbeidere. Arabiske sølvmynter og andre gjenstander fra blant annet Kasakhstan er blitt funnet på Heimdalsjordet, ettersom mange vikinger reiste enda lenger øst, langs Silkeveien.