Fra flyktning til offiser

Ombord på båten Fridtjof Nansen i 2013: Orlogskaptein Luan Dinh Truong forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen.
Foto: Forsvaret
Luan Dinh Truongs familie kom til Norge på 80-tallet. Da var Luan 10 år. Nå er han 46 år og offiser. 
0Shares

På slutten av 1970-tallet var det mange vietnamesere som flyktet fra det kommunistiske regimet i Vietnam. Da Nord-Vietnam, med militær- og våpenstøtte fra Kina og Sovjetunionen, okkuperte Sør-Vietnam, var Luan fire år gammel. Det var en tid preget av diskriminering, undertrykkelse, forfølgelse, hardt arbeid og tortur av det sørvietnamesiske folket, spesielt de som var en del av det tidligere regimet. De som hadde tjent i det gamle regimet ble fratatt sitt arbeid og sendt til “omskoleringsleirer”, som kombinerte hardt arbeid og tortur med indoktrinering.

Mange sørvietnamessere begynte flykte fra Vietnam. En stor strøm av politiske flyktninger fant veien ut av landet fra 1975 til begynnelsen av 1990-tallet. I denne perioden flyktet millioner til utlandet, hovedsakelig til sjøs, men også til fots. De som ble fanget eller oppdaget, ble sendt til omskoleringsleirer. I august 1980 prøvde Luans familie å flykte i en liten båt som ikke var mer enn 10 meter lang, men tettpakket med hele 42 personer. De ble reddet av båt som tilhørte en delvis norskeid oljeplattform i Malaysia. Luans familie bodde i en flyktningleir på øya Pualu Bidong i Malaysia i åtte måneder før de flyttet til Norge gjennom familiegjenforening.

Militær karriere
I dag jobber Luan som orlogskaptein. Det er en militær offisersgrad i Norge mellom kapteinløytnant og kommandørkaptein. Han er sjefsingeniør i en avdeling som håndterer forsvars

I dag jobber Luan som orlogskaptein, det vil si sjefsingeniør i en avdeling som håndterer forsvars materiell i Forsvaret.
Foto : Forsvaret
materiell. 

Vietnamesisk kultur og tradisjoner lærer oss mye bra om høflighet, men kan også føre til at vi har en væremåte som hindrer vår utvikling.

– Valget av min militære karriere i det norske forsvaret var på sett og vis både tilfeldig og resultat av et bevisst valg. Etter videregående skole i 1991 studerte jeg ved Universitetet i Bergeen i to år før jeg fant ut at jeg hadde valgt feil yrke. Etter førstegangstjenesten søkte jeg opptak til skoleplasser ved Politihøgskolen og Sjøkrigsskolen (SKSK). Jeg kom inn på begge studiene, men valgte SKSK og Forsvaret fremfor politi da kun Forsvaret dekket utdanningen, forteller Luan. 

Det er svært få vietnamesere som har utdannet seg ved Sjøkrigsskolen. 

– Flere i min fars familie var militære, og jeg ser på militærmakten som et meget viktig verktøy for å sikre nasjonal- og internasjonal sikkerhet.

Kompliserende bakgrunn
Det at han er fra Vietnam, byr på utfordringer ennå i dag.

– Det vanskeligste for oss vietnamesere i Forsvaret er bakgrunnen vår. Vietnam er et land som i dag er kommunistisk og som Norge har lite samarbeid med. Dette medfører at vi får kun en begrenset sikkerhetsklarering som ikke er høyere enn nivået “hemmelig”, og der stopper karrierestigen, sier Luan.

– Hvilke utfordringer møtte du på i det norske samfunnet? Har du råd til unge vietnamesiske nordmenn som ønsker å bli med i hæren eller marinen?

– Som en med utenlandsk bakgrunn må man alltid sørge for å gjøre seg forstått og yte ekstra innsats utover det som er påkrevd. Å kunne finne balansen mellom vietnamesisk og norsk kultur i samarbeid med dem man jobber med.

– Hvordan ser du på den politiske situasjonen i Vietnam i dag?

– Jeg har vært på besøk i Vietnam totalt fire ganger siden jeg flyktet. Det jeg har sett, er ikke oppløftende. Landets utvikling virker å ha blitt bremset kraftig og er preget av udemokratisk styresett og korrupsjon. Jeg ser med stor bekymring den politiske og økonomiske utvikling og påvirkningen fra Kina. Den spente situasjonen mellom Nord-Korea og USA gir også grunn til bekymring for sikkerheten til det vietnamesiske folket, Asia og Vesten, sier Luan.

Luan har følgende råd til de unge:

– Dersom man virkelig ønsker å jobbe i Forsvaret, må man vise nysgjerrighet og undersøke hvilke muligheter som finnes og jobbe mot å nå målene
– Vietnamesisk kultur og tradisjoner lærer oss mye bra om høflighet og respekt for de eldre og autoriteter, men kan føre til at vi har en væremåte som hindrer vår personlige utvikling og karriereutvikling. Vi må reflektere over hva som er bra med den vietnamesiske kulturen og hva som er bra med norske kulturen, og bruke det beste fra begge
– For å kunne lykkes må man være målbevisst, yte ekstrainnsats og aldri gi opp når ting virker vanskelig
– I blant våge å ta valg som vi er usikre på og ikke er komfortable med, når vi tror at det er den beste løsningen
– Å tro at selv om vi har en utenlandsk bakgrunn så er det reelt mulig – selv med dårligere utgangspunkt  at vi med ekstrainnsats kan klare å oppnå det samme som de etnisk norske