Skal invitere til innspillsmøte om mediemangfold

Foto: Illustrasjon.
Foto: NTB/Kine Jensen
Medietilsynet starter arbeidet med sin rapport om hvordan NRK bidrar til mediemangfold med et åpent innspillmøte. 

Selve møtet holdes i Oslo 20. november, mens rapporten om NRKs bidrag til mediemangfoldet skal etter planen være ferdig i mars neste år.

– Vi ønsker å invitere både bransjeaktører, organisasjoner og forskere til å mene noe om hvordan problemstillingene best kan belyses, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å utarbeide en rapport om hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet. Oppdraget omfatter blant annet en vurdering av hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds- og bruksmangfold.

– Viktig å fange innspill
Hvordan NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfold er et annet tema som skal inngå i vurderingen. Det tredje forholdet Medietilsynet skal vurdere, er hvordan NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til kommersielle aktører, og om tilbudet til publikum svekkes.

– NRK er en sentral aktør i det norske medielandskapet. Når Medietilsynet nå starter arbeidet med å vurdere hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet, er det viktig for oss å fange opp innspill til problemstillingene i oppdraget. Vi inviterer derfor aktuelle interessenter til et åpent innspillmøte, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.