Innvandrere overrepresentert i lavlønnsyrker

Spørsmål om penger: Hva skjer med pengene når jeg skiller meg?
Foto: Flickr
Forsker i SSB forteller at at skillet mellom å ha fulltidsarbeid og ikke er det viktigste for å forklare forskjellene i innbetalt skatt. Flere innvandrergrupper er også overrepresentert i lavlønnsyrker.

I tillegg til at innvandrere betaler mindre skatt enn nordmenn, finnes det store forskjeller på hvor mye man betaler i skatt mellom innvandrergruppene. 

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Ola nordmann i 2015 betalte 112.800 kroner i skatt. Personer som ikke er født i Norge, betalte halvparten: 65.200 kroner, skriver Klassekampen.

Stor forskjell finner man også mellom innvandrergruppene. En person som er født i Iran betaler eksempelvis mer i skatt enn en som er født i Somalia.

– Det er store forskjeller mellom innvandrere fra land som Polen og Litauen som stort sett kommer hit for å jobbe og innvandrere fra Somalia som stort sett er flyktninger. Førstnevnte er mer avhengig av arbeidsmarkedet og vil ikke ha rett på de samme overføringene som dem som er flyktninger, sier rådgiver i SSB, Frøydis Strøm, til Klassekampen.

Klare nivåforskjeller
Strøm har hentet ut skattetallene, og er også blant forfatterne av en lengre analyse av innvandrernes økonomiske situasjon.

Hun forteller at enkelte innvandrergrupper er mindre lønnsomme fra et rent statsfinansielt perspektiv.

– Det er klare nivåforskjeller i hvor mye grupper betaler i gjennomsnittlig skatt, og gruppene som betaler minst, får også mest overføringer.