Avslår asylsøknader fra nordkoreanere

UDI avslår nå som regel asylsøknader fra nord-koreanere.
Foto: Wikimedia Commons
Færre og færre nordkoreanere får innvilget beskyttelse i Norge. Istedet anser man at Sør-Korea kan gi dem beskyttelsen de trenger. 

En nordkoreaner som søkte asyl i Norge i august i år, har fått avslag på søknaden om opphold, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI) til Nettavisen.

Tidligere fikk nordkoreanere som regel innvilget beskyttelse i Norge, men så ble det en bråstans.

Nordkoreanske avhoppere risikere livet når de rømmer fra det totalitære regimet, og gjenværende familiemedlemmer risikere å bli straffet, skriver Nettavisen. Likevel avslår Norge nesten samtlige asylsøknader til nord-koreanere. Årsaken til det er at norske utlendingsmyndigheter i hovedtrekk anser nordkoreanere som sørkoreanske borgere, noe som fratar dem flyktningstatusen.

Norsk praksis endret 
I 2007 og 2008 var det 72 og 23 nordkoreanere som søkte om beskyttelse i Norge, mens det i 2009, 2010 og 2011 var til sammen syv nordkoreanere som søkte asyl i Norge.

– Ankomsttalene i 2007 og 2008 gjenspeiler mest sannsynlig det faktum at UDI i årene før dette innvilget asyl til søkere fra Nord-Korea. Da det ble kjent at nord-koreanske borgere automatisk har rett til statsborgerskap i Sør-Korea, ble norsk praksis fundamentalt endret, sier kommunikasjonsrådgiver i UDI, Therese Bergwitz-Larsen, i en e-post til Nettavisen.

UDI begrunner praksisendringen med at: “Asylinstituttet bør forbeholdes personer som har behov for internasjonal beskyttelse. Når nordkoreanere gjennom sine statsborgerrettigheter i Sør-Korea kan oppnå beskyttelse der, mener direktoratet at det riktige vil være å henvise søkere dit”.

Den sørkoreanske loven skisserer imidlertid flere kriterier som kan føre til at nordkoreanere kan unntas retten til sørkoreansk statsborgerskap. Disse unntaksbestemmelsene kan gjelde for kriminelle og personer som utgjør en trussel mot riket, samt personer som har bodd store deler av livet i et annet land.