Henning Hai Lee Yang spår fred og baby-boom i 2023

Kjendisastrolog Henning Hai Lee Yang spår et år med mer etnisk samhold og mindre konflikter enn det forrige.
Foto: Claudio Castello
– Året i år er Harens år, som vil være fredeligere, og mer preget av vennskap og kjærlighet enn konflikter, sier Henning Hai Lee Yang til Utrop.

På onsdag fikk Utrop besøk av kjendisastrologen som forteller at han de siste dagene har vært opptatt med feiringen av det kinesiske nyåret sammen med andre i det kinesiske miljøet.

– Vi hadde en stor feiring på Frogner, hvor jeg blant annet spådde flere kjente gjester. I tillegg var det en feiring i regi av Hong Kong-foreningen på Grand Hotel, hvor Kinas nye kvinnelige ambassadør hold tale. Hennes budskap holdt et ønske om verdensfred, sier Yang til Utrop.

Yang ser frem til at 2023 blir fredeligere enn 2022.

– Vi lever i urolige tider, og det kinesiske horoskopet kjennetegnes av et tolvårssyklus. 2022 var et år i tigerens tegn, og alle store kriger har startet i tigerens år, sier Yang og ramser opp:

– 1. verdenskrig i 1914, Hitlers invasjon av Tsjekkoslovakia i 1938, som var en foranledning til 2. verdenskrig. I 1950 brøt Korea-krigen ut, mens i 1962 hadde man Cuba-krisen, som nesten utviklet seg til en ny konflikt. Så havnet vi i 2022, og en ny krig i Europa mellom Russland og Ukraina.

Skriver bok om fred

Yangs fredsmisjon fortsetter i bokformat. I år skal han også utgi det han kaller en “fredsversjon” av den urgamle militærstrategiboken til Sun Tzu (544-496 f. Kr.), Kunsten å krige (The Art of War).

– Jeg skal kalle det “The Art of Peace”, og vil utgi den på flere språk, som norsk, engelsk, kinesisk, samt russisk og ukrainsk. Jeg tenker det er stort behov for at to naboland skal kunne finne sammen igjen, og at Putin slutter å krige utover de landområdene som har har tatt i Ukraina, og hvor den russiske minoriteten bor.

Mindre rasisme og konflikt

Siden Harens år blir mer fokusert på vennskap og kjærlighet, så vil vi også se færre rase- og etnisk baserte konflikter, mener han.

– Vi har nå en utfordrende situasjon mellom Sverige og Tyrkia etter dansk-svensken Rasmus Paludans koranbrenning, men jeg spår det kommer til å roe seg ned. Paludan er blendet av egen ideologi og overbevisning. Hadde han lest boken som jeg kommer til å utgi, så ville han kanskje fått tankeprosesser som ville gjort ham mer tolerant over andre. Kanskje ville han ikke brent koraner, men heller utfordret islamsk tankegods gjennom rasjonell tenkning.

Han tror ikke 2023 vil være preget av rasistisk hets, eller trakassering. Han tror at flere enn Atle Antonsen vil tenke seg godt om.

– Antonsen har beklaget og tenkt seg godt om. Jeg ser også for meg at andre vil tenke seg om, slik at de ikke havner i denne type situasjoner. Jeg ser også for meg at det kommer til å være fokus på juridisk beskyttelse av minoritetsgrupper. Hvordan dette kan gjøres på en måte som tar vare på minoriteters og majoriteters velvære i samfunnet.

– Utlendinger og innvandrere kommet for å bli

Siden 2023 er preget av mer samhold mellom folk, så vil måten folk omtaler hverandre på bli mer edruelig, sier Yang.

– Folk som ikke er så åpne for andre kulturer må skjønne at de som kommer utenfra er kommet for å bli i Norge. For mange er dette er læringsprosess, og for “de nye” er tilpasningen til det norske også en utfordring. Etter hvert som folk blir mer en del av samfunnet så vil ikke forskjeller har stor betydning. Heller ikke religiøse forskjeller.

I årene fremover vil det ikke være så stor fokus på tradisjonell religion, mener han.

– Særlig vil de tradisjonelle monoteistiske religioner som kristendom, jødedom og islam få en tilbakegang. Folk vil søke seg til spirituelle alternativer som setter pris ulikheter mellom folk, og fremmer samholdet. Vi kommer ikke til å se flere beklagelige eksempler av koranbrenning, og provokasjoner som sårer folks religiøse følelser, fordi tradisjonell religion ikke vil ha samme betydning, og sees av enkelte som noe truende.

Økonomisk ustabilitet

I år forventes mange å få en utfordrende økonomisk situasjon.

– Hare-år preges også av en viss ustabilitet. Haren en et dyr som hopper rundt og skaper liv og røre, på positivt og negativt vis. Særlig i økonomien vil vi se Harens natur prege året. Vi kommer til å oppleve kraftige svingninger. Kraft, mat- og strømprisene kommer til å variere vanvittig. USA og Kina kommer til å oppleve økonomisk ustabilitet, og påvirke resten av verden

Fertilt år

Haren er et fertilt dyr, så Yang forventer flere graviditeter og babylykke.

– Samboere, kjærester og ektepar som har slitt med samkvemmet, kommer til å få gnisten tilbake. I år kommer det til å fødes mange barn, og de barna som er født under Harens tegn regnes som intelligente og begavede.

Harens snille natur viser seg blant annet i at gamle venner har en sjanse til forsoning.

– I hare-år skjer det ofte at folk som har vært i langvarige disputter kan bli venner igjen.

Godt år for Utrop

For oss som avis spår Yang et travelt år med mange saker.

– Utrop er en avis som skriver og dekker godt det flerkulturelle feltet, men som kanskje ikke er så profilert. Jeg ser for meg at Utrop kan bruke året i år til fremme seg selv som en viktig aktør i norsk presse, og til at avisen kan bli bedre kjent blant folk flest.