UDI har fortsatt ikke bestemt seg for om afghanske kvinner skal få asyl

UDI har fortsatt ikke bestemt seg om afghanske jenter og kvinner skal få asyl i Norge utelukkende på grunn av kjønn.
UDI har fortsatt ikke landet på hvorvidt afghanske jenter og kvinner skal få asyl i Norge utelukkende på grunn av kjønn, slik de nå får i Danmark og Sverige.

– UDI har ikke tatt endelig stilling til spørsmålet om afghanske kvinner har rett til anerkjennelse som flyktninger på generelt grunnlag, men vi jobber for å få en avklaring. Vi kan per i dag ikke si sikkert hvor lang tid dette vil ta, sier Wenche Fone, direktør for UDI Beskyttelse, i en epost til NTB.

Danmark besluttet mandag å følge Sverige og slå fast at afghanske jenter og kvinner kan få asyl utelukkende på grunn av kjønn. Bakgrunnen var en rapport fra EUs asylbyrå, som vurderte at kvinner og jenter behandles på en måte i Afghanistan som kan sies å være forfølgelse.

Etter at Taliban kom tilbake til makten i landet i august 2021, har gruppen innført en rekke strenge restriksjoner på kvinners rett til utdanning, arbeid og frihet.

(©NTB)