Valgkomiteen delt på midten om SV-nestleder


Foto: Fotokollasje/Arkiv/stortinget.no
Det var full splittelse i valgkomiteen om hvem som bør bli ny nestleder i SV. Flertallet ønsker Lars Haltbrekken, mens mindretallet går for Marian Hussein.

Valgkomiteen la onsdag fram sin innstilling. Komiteen går enstemmig inn for at Kirsti Bergstø skal overta som partileder etter Audun Lysbakken. Det er også enighet om at Torgeir Knag Fylkesnes skal fortsette som en av partiets nestledere.

Bergstø sitter i dag som den andre nestlederen, og valgkomiteen måtte finne en erstatter for henne. Der var komiteen delt nesten på midten. Fire medlemmer gikk for Haltbrekken, mens tre foreslo Hussein.

– Skal ikke skjule uenigheter

Valgkomiteens leder Pål Julius Skogholt erkjenner at det var en vanskelig avgjørelse. Det handler om hva man tror vil appellere til velgerne og en avveining av hvilken politikk partiet skal vektlegge. Selv støttet han Hussein. Han synes ikke det er problematisk at det ikke lyktes valgkomiteen å samle seg om en kandidat.

– Jeg tenker at det er relevant å ha en diskusjon i partiet om ledervervene. Man skal ikke forsøke å skjule at det er uenigheter. Men det er to gode kandidater, og jeg tror partiet står seg godt uansett hvem av dem som blir valgt, sier Skogholt til NTB.

Nå blir det opp til partiets landsmøte i mars å velge ny ledelse. Der vil det nedsettes en valgkomité som skal legge fram den endelige innstillingen som landsmøtet skal stemme over. Skogholt mener det ikke representerer noen splittelse i partiet at komiteen var delt.

– Begge står plantet midt i SV. Det er ikke noen voldsomme politiske skillelinjer mellom de to, sier han.

Haltbrekken – erfaren klimapolitiker

Trønderen Haltbrekken har sittet på Stortinget siden 2017. Han har en bakgrunn som mangeårig leder i Norges Naturvernforbund. Før det var han i en årrekke i ledelsen i Natur og Ungdom. Også som stortingsrepresentant har han arbeidet mye med klima- og energispørsmål nasjonalt og internasjonalt.

De som støttet Haltbrekken vektlegger:

* Bidrar med lederkraft.

* Utfyller ledelsen politisk og organisatorisk.

* Har erfaring med forhandlinger. Sterk i debatter, synlig i mediene.

– Lars har et bredt nettverk i miljøbevegelsen. Både som leder av Naturvernforbundet og som stortingsrepresentant for SV har naturvern og klimakamp stått sentralt for Lars, og han har lenge vært en viktig brobygger mellom naturvern- og klimahensyn, skriver flertallet

Hussein – viktig med ny stemme

Hussein ble valgt inn på Stortinget i 2021. Hun sitter i helse- og omsorgskomiteen, og er partiets helsepolitiske talsperson. Utover politikken har hun bakgrunn som vernepleier, fra Nav og fra barnevernstjenesten.

Mindretallet beskriver henne som en viktig ny stemme i partiledelsen. De vektlegger:

* SV trenger nye profiler i ledelsen.

* Det gir mulighet til å breie ut partiet og nå nye velgere.

* Hun supplerer dagens ledelsen med en annen erfaring.

– Hun ble historisk som første stortingsrepresentant med afrikansk bakgrunn. Det er ikke opplagt at en som kommer som tiåring fra Somalia til Norge, og som vokser opp på Stovner, skal ende opp som vara til Stortinget, sentralstyremedlem og stortingsrepresentant, skriver mindretallet.

Roser hverandre

De to nestlederkandidatene takker for tilliten og gir motkandidaten ros.

– Det er en enorm ære, sier Hussein til NTB om å være med i kampen om nestledervervet. Heller ikke hun ser at innstillingen fra valgkomiteen er uttrykk for en politisk splittelse i partiet.

– Det viser at vi er et parti av mange ulike mennesker og ønsker å nå ut til dem. Det blir spennende å se hvordan det ender, men jeg tror SV kan leve godt med det uansett hvem av oss det blir, sier hun.

Haltbrekken sier han vil vektlegge å videreutvikle SV som miljøparti, i tillegg til kampen mot økte forskjeller. Han mener ikke det er uheldig at valgkomiteen var så delt.

– Overhodet ikke. Det er helt naturlig i et parti med så mange gode nestlederkandidater, sier han.

Valget av ny ledelse skal skje på SVs landsmøte 17–19. mars.