MuslimVoices vil heve muslimske stemmer

MuslimVoices har som mål å fremme unge muslimske stemmer der de snakker om alt fra hverdagstro til ekstremisme. Avbildet: Vitenskapelige assistenter for prosjektet Samah Shokr og Jan Christoffer Andersen.
Foto: Ram Gupta
– Hvordan er det å være ung muslim i Norge? Dette spørsmålet ligger til grunn for MuslimVoices, et formidlingsprosjekt ved Universitetet i Oslo. Målet er å fremme stemmene til unge muslimske menn og kvinner når de snakker om sin hverdagsreligion.

I løpet av våren har formidlingsprosjektet MuslimVoices sluppet ut flere korte videoer på sin Facebook-side der unge muslimer reflekterer over hva det å være muslim betyr for dem. Totalt ti videoer skal postes på siden i løpet av året. Foreløpig er seks videoer ute.

Prosjektet inngår i et større forskningsprosjekt, «Radikalisering og Motstand», ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi på Universitetet i Oslo, og tar hovedsakelig for seg aspekter ved hverdagstroen til unge muslimer.

Med MuslimVoices håper forskerne bak hovedprosjektet at videoene kan være med på å gi et mer nyansert bilde av unge muslimer i Norge.

– Vi er som alle andre, bare med en annen religion (fra videoen «Faith»).

– Målet med prosjektet er et ønske om å gi unge muslimer en plattform i sosiale medier for å kunne bidra positivt i diskusjonen om Islam og muslimer i offentlige debatter blant annet. Dette er ekstra viktig ettersom det har vært en økende fiendtlighet der med tanke på hvordan mediene har fremstilt Islam og muslimer den siste tiden, forteller vitenskapelig assistent ved Institutt for Kriminologi og Rettsosiologi, Samah Shokr.

Innblikk i det hverdagslige
– Vi er som alle andre, bare med en annen religion (fra videoen «Faith»).

I videoene diskuterer deltakerne i prosjektet viktige temaer som; bønn, fordommer, tro, ekstremisme, diskriminering, samt kontroversielle konsepter innen Islam som jihad og sharia. Her ligger fokuset på hverdagsreligionen som kommer frem i deres refleksjoner, og er med på å gi et uformelt innblikk inn i hva det vil si å være ung muslim i Norge.

– Når det gjelder bønn syns jeg ikke det er vanskelig å finne seg et sted hvor det ikke er noen, slik at jeg kan be. Det tar jo ikke lang tid. Maks fire minutter (fra videoen «Prayer»).

– Muslimer er en del av den norske befolkningen. Jeg synes at det er viktig at muslimer er synlige. En helt vanlig dag for meg er som en helt vanlig dag for enhver nordmann egentlig («Faith»).

Videosnuttene inneholder også mye humor der de unge deltakerne på en avslappet måte kan ta opp temaer med større eller mindre grad av alvor. Enten det omhandler deltakernes egne erfaringer med tanke på hvordan andre oppfatter muslimer, til mer kontroversielle og alvorlige tematikker, er fokuset i videoene alltid på hvordan de forholder seg til religionen sin på det hverdagslige plan

– Det er morsomt å se folks reaksjon når jeg har med meg slalåm utstyr. De må ofte se to ganger når de ser en med slør fra Somalia på ski. Ja det er meg. Se meg! Da føler jeg at etniske nordmenn ser meg uten fordommer. De ser meg, ikke kun som en somalier eller muslim, men som en person («Perceptions»).

Vil nå et bredt publikum
For Samah Shokr, som har jobbet tett på prosjektet, er MuslimVoices svært viktig fordi det gir publikum mulighet til å høre unge muslimske stemmer reflektere over egen identitet og de utfordringene de møter som muslimer i Norge. Nå håper Shokr og de andre bak prosjektet at videoene kan være med å endre negative oppfatninger og skape mer forståelse.

– Vi håper med filmene å nå et bredere publikum utenfor akademia, og spesielt ikke-muslimer som kanskje har lite kunnskap om islam, og muslimer generelt. Disse videoene kan være med på å bryte ned stereotypier og fordommer og kan være med å rette opp i et feilaktig bilde som noen kanskje har av muslimer, uttaler Shokr.

Motstand mot ekstremisme
Inspirasjonen til MuslimVoices kom fra forskningsprosjektet «Radikalisering og Motstand» som har til hensikt å utforske landskapet mellom hverdagsreligion og ekstremisme, og som også ser nærmere på hvordan muslimer forstår egen religion.

Gjennom intervjuer med 90 unge muslimer, har prosjektet samlet in motstandsnarrativ som blant annet inneholder fortellinger om religiøse tolkninger av koranen, harselering av ekstreme grupper, samt emosjonelle skrekkhistorier om terror. Her snakker intervjuobjektene også om hverdagstroen sin.

– Det overordnete målet med prosjektet er å heve motstand mot ekstremisme som finnes blant unge muslimer i Norge, forteller Shokr.

Her kan du se alle MuslimVoices-videoene

FAKTA:

  • MuslimVoices inngår i forskningsprosjektet «Radikalisering og Motstand» som startet opp i 2017. Prosjektet er finansiert av SAMKUL-programmet ved Norges Forskningsråd.
  • Prosjektleder for prosjektet er Sveinung Sandberg, professor ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi (UIO).
  • Basert på innsamlede fortellinger fra prosjektets 90 intervjuer har forskerne skrevet boken «Unge muslimske stemmer», som tar opp forholdet mellom islamsk tro og ekstremisme. Boken gis ut på Universitetsforlaget i høst.
  • Den første videoen fra MuslimVoices har hittil blitt sett over 13 000 ganger.