Abdi Gele ga nylig ut en artikkel der han beskriver funnene fra den aller første undersøkelsen i Norge om somaliske kvinner og prevensjon.
Foto: Nareen Mizoory
God informasjon om prevensjon vil hjelpe mange somaliske kvinner, mener forsker. Han vil gjerne jobbe sammen med imamer for å spre informasjonen.
20 prosent av somaliske kvinner i Norge får ikke tak i den prevensjonen de ønsker seg, viser ny forskning.
Foto : Udey Ismail

Somaliske kvinner får flere barn enn andre norske kvinner. Somaliske kvinner får fire barn hver i gjennomsnitt. Andre norske kvinner får cirka to barn hver.

Abdi Gele er forsker ved Folkehelseinstituttet. Han har skrevet en artikkel om somaliske kvinner og prevensjon. Artikkelen kom i tidsskriftet Plos One. I artikkelen står det at ganske mange kvinner vil bruke prevensjon. Men det er likevel ikke alle som bruker det. Abdi Gele har forsket på hvorfor det er slik.

Bruker mannen som tolk
– Én grunn er språket. Kvinnene forstår ikke norsk når de kommer til Norge. Så mange blir gravide den første tiden i Norge. De vet ikke hvor de kan få prevensjon. Det er fordi de ikke vet hvordan det norske systemet fungerer. De kjenner ikke rettighetene sine. Et annet problem er at fastlegene har liten tid til hver pasient. Derfor får ikke alle kvinnene god nok informasjon. Flere bruker også mannen som tolk. Det er fordi de ikke vet at de har rett til tolk. Hvis mannen er imot prevensjon, kan det hende at han ikke oversetter riktig når kona spør legen om prevensjon.

Tror prevensjon gir sykdom
Men mange kvinner blir gravide uten å planlegge det senere også. Det er dessuten mange som får flere barn kort tid etter hverandre. Det kan skape problemer. Det er ikke alle som vet at kondomer er gratis, og mange vet ikke om femidom. Cirka 20 prosent av somaliske kvinner får ikke tak i den prevensjonen de egentlig trenger og ønsker seg, viser forskningen til Gele. Derfor er det viktig at kvinnene får god informasjon om prevensjon, mener han.

– Det kan også være kulturelle og religiøse grunner til at noen kvinner ikke bruker prevensjon. De mener at det ikke er tillatt i islam. Dette har de kanskje hørt fra imamer i hjemlandet. Noen tror også at prevensjon kan forårsake alvorlige sykdommer som kreft.

Gele forteller at imamer og lærde i den islamske verden har forskjellig syn på prevensjon.

– I den arabiske verden er det mange lærde som sier at det er lov med prevensjon. Det er fordi islam sier at det skal være passe avstand mellom barna. Det finnes mange eksempler på informasjonskampanjer om prevensjon i islamske land. Det er forskjellige tolkninger av islam i ulike land.

Sosiale normer
Gele forteller også at press fra andre somaliere kan føre til at kvinnene ikke bruker prevensjon.

– «Du er ung, du har tid, du kan få et barn til nå», er det mange som får høre. Det er en norm blant en del somaliere at kvinner ikke trenger å vente med å få flere barn.

Likevel finnes det mange eksempler fra utlandet på at god informasjon fungerer. Når kvinnene får vite hvordan de skal få tak i prevensjon og de får ny informasjon om hva islam sier, kan de forandre mening. Gele tror det vil være nyttig å få imamer med på laget. Det har vist seg å virke når det gjelder for eksempel kjønnslemlestelse. Når imamene engasjerer seg og forteller hva islam sier, er det flere som lytter, forklarer han.

Får barn med kort mellomrom
Han minner også om at en del somaliske kvinner i Norge får flere barn enn de ønsker seg, men det er ikke et veldig stort antall.

– Når vi spør somaliske kvinner i Somalia hvor mange barn de ønsker seg, svarer de ti. Det er mer enn dobbelt så mange som somaliske kvinner i Norge. I Norge ønsker kvinnene seg omtrent fire barn, og de får cirka fire i gjennomsnitt.

– Hvorfor har de da et udekket behov for prevensjon?

– Det er særlig to grunner til det. For det første er det mange som blir gravide uten at det er planlagt. Da kan det hende at barna kommer veldig tett. Kvinnene får ikke sjansen til selv å planlegge å bestemme når barna kommer. Og da får noen også flere barn enn de egentlig hadde ønsket. Det andre er at flere somaliske kvinner tar abort. Hvis flere brukte prevensjon, ville det bli færre aborter, mener han.