Oslo forlenger nedstengning, åpner opp for vanskeligstilte

– Hvis vi skal kunne lette mer på tiltakene i januar, er vi helt avhengige av at alle som reiser ut og inn av byen de neste ukene, tar ansvar for å unngå smittespredning, sa byrådsleder Raymond Johansen.
Oslo kommune forlenger den sosiale nedstengningen av hovedstaden til over nyttår, men lemper likevel litt på reglene for julearrangementer og ungdom.

– Julen 2020 kommer ikke til å bli som vanlig. Men heldigvis ser det ut til vi kan gå inn i jula med en positiv utvikling i smittesituasjonen, sa byrådsleder Raymond Johansen på torsdagens pressekonferanse.

Selv om smitten har gått tydelig ned, har nedgangen stoppet opp denne uka. Derfor mener byrådet at det er for tidlig å gjøre store lettelser i Oslo nå.

– Vi må få slått smitten ned før vi kan åpne opp. Derfor har byrådet besluttet å videreføre den sosiale nedstengingen av Oslo ut året, sier Johansen.

Ny vurdering av tiltakene skjer 7. januar. Inntil da har byrådet bestemt at maksimalt ti personer kan samles i private sammenkomster i Oslo.

Samtidig mener byrådet ar det er rom for å gjøre noen mindre lettelser ettersom smittetallene går nedover, og det ser ut til at man har kontroll over situasjonen.

Dette gjelder spesielt for vanskeligstilte, fritidsklubber, gudstjenester og andre livssynssamlinger.

– Folk med rusproblemer, bostedsløse, barn og unge i en vanskelig situasjon eller andre utsatte grupper kan være avhengige av slike arrangementer for å få et lyspunkt i julehøytiden. Vi gjør derfor et unntak fra arrangementsforbudet for slike alternative julearrangementer, sa Johansen.

Se hele pressekonferansen på video.

Også for julegudstjenester og andre livssynssamlinger åpnes det for opptil 20 deltakere om gangen.

– Kirker og andre tros- og livssynssamfunn er viktige samlingssteder for folk i jula. Det må være faste seter, minst 1 meters avstand og streng praktisering av smittevernet.

Samme antall gjelder for fritidsklubbene. Her åpnes det for at fritidsklubbene kan gi et tilbud til inntil 20 ungdommer om gangen for aldersgruppa mellom 13 og 19 år.

– Hvis vi skal kunne lette mer på tiltakene i januar, er vi helt avhengige av at alle som reiser ut og inn av byen de neste ukene, tar ansvar for å unngå smittespredning, sa Johansen.

– Skal du reise i jula, vil jeg på det sterkeste anbefale deg til å ha minst mulig sosial kontakt før og etter at du reiser. Slik kan du unngå å ta med deg smitte ut av byen, eller tilbake til byen.