Bevæpningen ble forlenget i seks uker fra 27. november. Nå er bevæpningen forlenget i åtte uker til.
Foto: Scanstockphoto
Den midlertidige bevæpningen av innsatspersonell i politiet forlenges i åtte uker regnet fra fredag 8. januar.
34Shares

Politiet ble i begynnelsen av november bevæpnet i tre uker i kjølvannet av drapet på læreren Samuel Paty og et dødelig knivangrep i Nice.

Bevæpningen ble forlenget i seks uker fra 27. november. Nå er bevæpningen forlenget i åtte uker til.

– Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende behovet for å treffe tiltak som svarer på utviklingen i trusselbildet. Politidirektoratet vurderer situasjonen i dag som uendret, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Direktoratet har fått samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til å forlenge den midlertidige bevæpningen.