Pandemien fratar barn i fattige land skolegang

Ni av ti barn var i april i fjor ute av skolen, og i verdens 59 fattigste land er det fortsatt 136 millioner barn som ikke får skolegang.
Foto: Unicef
Det vil koste 428 milliarder kroner å få 136 millioner barn i fattige land trygt tilbake på skolebenken, viser en analyse fra Redd Barna.

Verden har aldri før opplevd en utdanningskrise som den vi er vitne til nå, mener hjelpeorganisasjonen.

Ni av ti barn var i april i fjor ute av skolen, og i verdens 59 fattigste land er det fortsatt 136 millioner barn som ikke får skolegang. I tillegg til koronapandemien skyldtes dette krig, konflikt og fattigdom.

Ifølge Redd Barna vil det koste rundt 428 milliarder kroner å sørge for at disse barna får skolegang.

– Vi frykter også at utdanning blir nedprioritert i rike giverlands bistandsbudsjetter, sier hun.

Redd Barna ber nå ressurssterke land om å trappe opp innsatsen og viser til at Norge i fjor ga mindre i bistand til utdanning enn året før.

– Norge har de siste årene vært en viktig forkjemper for global utdanning og har nå et særlig ansvar for å avhjelpe tidenes største utdanningskrise og å mobilisere andre givere, mener hun.

– Vi vet av erfaring at barn som ikke går på skole, ikke bare mister muligheten til å lære, men de er også mer sårbare for barnearbeid, barneekteskap og å bli gravide i altfor ung alder, sier Lange.

– Og jo lenger et barn er ute av skolesystemet, jo større er sjansen for at han eller hun aldri returnerer til skolebenken, sier hun.