Sendte brev til regjeringen om ureturnerbare asylsøkere

Stavanger-biskop Anne Lise Ådnøy er bekymret for uretunerbare asylsøkeres situasjon under pandemien.
Foto: kirken.no
Bispemøtet har sendt et brev til regjeringen hvor de spør hvordan regjeringen vil sørge for grunnleggende rettigheter til de ureturnerbare.
169Shares

Her fokuserer Bispemøtet på lengeværende asylsøkerne som ikke har fått svar på sin asylsøknad, personer som har fått avslag på sin asylsøknad, men som ikke kan returnere til sine hjemland og de som er i Norge uten tillatelse.

– Dette er en hjertesak for meg. Ureturnerbare asylsøkeres situasjon bekymrer meg dypt, og jeg er opprørt over at det ikke har skjedd noen endring for de som har vært her lengst, etter engangsløsningen som ble lovet for ett år siden. Jeg ser fram til svaret fra regjeringen, sier biskop Anne Lise Ådnøy til kirken.no.

For Bispemøtet er lengeværende asylsøkere ekstra utsatt under korona-krisen:

– Vi er bekymret for den forverrede livssituasjonen som har oppstått for de asylsøkerne som det over tid ikke har vært mulig å returnere til sine hjemland. De befinner seg i en fastlåst situasjon der livet er satt på vent. De er uten grunnleggende helse- og sosialtjenester og uten mulighet til å forsørge seg selv. I tillegg begrenser dagens smittevern sosial omgang og dette fører til at det frivillige hjelpetilbudet som har eksistert for denne gruppen, er sterkt redusert.