Rapport: New Zealand-politiets håndtering av moskéangrepet var etter boka

Helsepersonell har opplyst at politifolk reddet liv ved å bruke avanserte førstehjelpskunnskaper, men at det var vanskelig å identifisere de det gjaldt på sykehus.
Foto: Pixaby
Politiets håndtering av moskéangrepet i Christchurch på New Zealand i 2019 var eksemplarisk, men det er rom for forbedringer, heter det i en rapport.
16Shares

Den uavhengige gjennomgangen av de 48 første timene rundt politiets håndtering etter terrorangrepet, ble presentert i form av en rapport onsdag.

– I løpet av de 48 timene, ble New Zealand holdt trygt, orden ble gjenopprettet, den største kriminaletterforskningen noensinne ble godt håndtert, og arbeidet med å utlevere lik til etterlatte ble igangsatt med stor hurtighet, står det i rapporten.

Rapporten er utarbeidet etter at pårørende og ofre ga uttrykk for bekymring rundt politiets håndtering. Selv om det i rapporten står at politiets innsats var eksemplarisk, kommer det fram at politiet var underbemannet og at betjenter i tjeneste kjempet mot utmattelse.

Helsepersonell har opplyst at politifolk reddet liv ved å bruke avanserte førstehjelpskunnskaper, men at det var vanskelig å identifisere de det gjaldt på sykehus.

– Ofre ønsker ikke å lage lyd mens de skjuler seg under et pågående skyteangrep, og dette kan være avgjørende, står det.

Politiet skal samarbeide med det muslimske miljøet i byen for å implementere anbefalingene.

I alt 51 mennesker ble drept og 49 såret i massakren. Politirapporten ble lagt fram dagen etter at en nesten 800 sider lang granskingsrapport utarbeidet av en regjeringsnedsatt kommisjon, ble presentert.

– Det er ingen plausibel måte han kunne ha blitt oppdaget på – bortsett fra ved tilfeldigheter, het det i rapporten.

Tarrant filmet og strømmet massakren live på Facebook. Den amerikanske IT-giganten måtte senere fjerne 1,5 millioner kopier av opptaket der kvinner, menn og barn blir drept.

Åtte minutter før angrepet sendte gjerningsmannen ut et såkalt manifest der han blant annet hevdet å ha vært inspirert av Anders Behring Breivik.

I granskingsrapporten påpekes det at manifestet ble lagt ut på nett så tett opptil angrepet at politiet ikke hadde mulighet til å reagere. Det skal ikke ha vært andre tegn til at angrepet var nær forestående.

I tillegg peker rapporten på feil som ble begått da den australske gjerningsmannen fikk våpentillatelse.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern forsikret tirsdag at myndighetene allerede har tatt tak i begge deler.

– Kommisjonen har ikke gjort noen funn som tyder på at disse tingene kunne ha stanset angrepet. Men på begge områder ble det begått feil, og jeg ber om unnskyldning for det, sa Ardern.

Ardern forsikrer at alle anbefalingene vil bli tatt til følge.

Tidligere i år erklærte Tarrant seg skyldig i terrorisme, 51 tilfeller av drap og 40 drapsforsøk. Han er den første som er dømt til livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse på New Zealand.