Helsedirektoratet vurderer innreisenekt fra land med høy smitte

Helsedirektoratet anbefaler at regjeringen raskt vurderer mer inngripende tiltak dersom dagens tiltak ikke er effektive nok.
Foto: Firuz Kutal
Regjeringen bør ser på strengere tiltak mot importsmitte, mener Helsedirektoratet, og foreslår å nekte innreise for folk som bor i land med mye smitte.

Helsedirektoratet mener det fortsatt er utfordringer knyttet til hvor effektivt grensetiltakene virker.

– Dette har medført at importsmitte fortsatt utgjør en betydelig utfordring for den nasjonale smittesituasjonen, heter det i en oppdatering av direktoratets faglige råd, som ble lagt fram mandag.

Helsedirektoratet anbefaler at regjeringen raskt vurderer mer inngripende tiltak dersom dagens tiltak ikke er effektive nok.

– Slike tiltak kan være å nekte innreise for personer som har fast bopel i land med svært høye smittetall i en kortere periode, heter det i anbefalingen.

– Selv om tiltaket kan belaste deler av næringslivet som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, vil det på sikt kunne muliggjøre at de generelle tiltakene som gjelder befolkningen kan lempes noe på, heter det videre.

Fakta om helsemyndighetenes anbefalinger om koronatiltakene

Helsedirektoratet og Folkhelseinstituttet anbefaler flere endringer i de nasjonale koronatiltakene.

Anbefalingene ble lagt fram mandag, i forkant av statsminister Erna Solbergs (H) redegjørelse i Stortinget om de nasjonale tiltakene.

* Rådet om å unngå å ha gjester i hjemmet bør oppheves, mener Helsedirektoratet og FHI. FHI foreslår at man kan ha inntil fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.

* Nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer anbefales videreført i to uker til av Helsediretktoratet, mens FHI mener det bør oppheves.

* Smittevernsnivået på ungdoms- og videregående skoler anbefales nedjustert til gult, men med mulighet for lokale innstramminger.

* Universiteter, høgskoler og fagskoler bør fortsatt bruke digital undervisning der dette er mulig, og alle planlagte arrangementer bør være digitale, mener Helsedirektoratet.

* Rådet om å unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland anbefales videreført.

* Det samme gjelder hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Kilde: Helsedirektoratet/FHI