Blant gruppene som nå ikke slipper inn i landet, er svært mange arbeidsinnvandrere og familiemedlemmer som ikke defineres som nærmeste familie.
Foto: Pixabay
Ved midnatt natt til fredag trådte regjeringens strenge innreiseregler i kraft. Svært få mennesker slipper inn i Norge de neste to ukene.

En rekke grenseoverganger blir nå fysisk stengt, og politiet vil ha jevnlige stikkprøvekontroller ved dem. Innlandet politidistrikt skriver at det kun er tre lovlige passeringssteder i deres distrikt.

Blant gruppene som nå ikke slipper inn i landet, er svært mange arbeidsinnvandrere og familiemedlemmer som ikke defineres som nærmeste familie.

– De nye innstrammingene er inngripende og regjeringen vil ta en ny vurdering om to uker. Vi vil ha et godt samarbeid med partene i arbeidslivet for å finne gode løsninger innenfor et strengt regime, og for å kunne justere tiltakene hvis det er nødvendig, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) da hun informerte om tiltakene tidligere i uka.

Følgende grupper har ikke lenger adgang til Norge:

 • Utlendinger bosatt i EØS området og borgere av EØS området som er bosatt i tredjestater.
 •     Familiemedlemmer som ikke er direkte slektninger, både for innbyggere i EØS området og for andre. Dette betyr at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på reise besøk
 • Utlendinger fra land utenfor EØS området som får oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, inkludert sesongarbeid, og som studenter.
 • Utlendinger som skal jobbe med film- eller serieproduksjon eller som forsker som er unntatt
 • kravet om oppholdstillatelse.

Unntak for noen grupper.

 • Utlendinger bosatt i Norge
 • Utlendinger som skal gjennomføre samvær med sine barn
 • Nære slektninger til personer bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/partner, mindreårige barn eller stebarn,foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn
 • Utlendinger i transitt på en flyplass i Norge
 • Sjømenn og luftfartspersonell
 • Utlendinger som transporterer gods og passasjerer
 • Helsearbeidere fra Sverige og Finland som jobber i den norske

helse- og helsetjenesten

 • Utlendinger som arbeider i kritiske sosiale funksjoner som:
 • Kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse, inkludert apotek og renhold.
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester