Blant gruppene som nå ikke slipper inn i landet, er svært mange arbeidsinnvandrere og familiemedlemmer som ikke defineres som nærmeste familie.
Foto: Pixabay
Ved midnatt natt til fredag trådte regjeringens strenge innreiseregler i kraft. Svært få mennesker slipper inn i Norge de neste to ukene.
13Shares

En rekke grenseoverganger blir nå fysisk stengt, og politiet vil ha jevnlige stikkprøvekontroller ved dem. Innlandet politidistrikt skriver at det kun er tre lovlige passeringssteder i deres distrikt.

Blant gruppene som nå ikke slipper inn i landet, er svært mange arbeidsinnvandrere og familiemedlemmer som ikke defineres som nærmeste familie.

– De nye innstrammingene er inngripende og regjeringen vil ta en ny vurdering om to uker. Vi vil ha et godt samarbeid med partene i arbeidslivet for å finne gode løsninger innenfor et strengt regime, og for å kunne justere tiltakene hvis det er nødvendig, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) da hun informerte om tiltakene tidligere i uka.

Følgende grupper har ikke lenger adgang til Norge:

 • Utlendinger bosatt i EØS området og borgere av EØS området som er bosatt i tredjestater.
 •     Familiemedlemmer som ikke er direkte slektninger, både for innbyggere i EØS området og for andre. Dette betyr at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på reise besøk
 • Utlendinger fra land utenfor EØS området som får oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, inkludert sesongarbeid, og som studenter.
 • Utlendinger som skal jobbe med film- eller serieproduksjon eller som forsker som er unntatt
 • kravet om oppholdstillatelse.

Unntak for noen grupper.

 • Utlendinger bosatt i Norge
 • Utlendinger som skal gjennomføre samvær med sine barn
 • Nære slektninger til personer bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/partner, mindreårige barn eller stebarn,foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn
 • Utlendinger i transitt på en flyplass i Norge
 • Sjømenn og luftfartspersonell
 • Utlendinger som transporterer gods og passasjerer
 • Helsearbeidere fra Sverige og Finland som jobber i den norske

helse- og helsetjenesten

 • Utlendinger som arbeider i kritiske sosiale funksjoner som:
 • Kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse, inkludert apotek og renhold.
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester