Barnas behov for nærhet og omsorg skal ivaretas på alle nivåer, enten det er grønt, gult eller rødt.
Foto: Harald Groven
Oslo har nå gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler. Videregående skoler skal ha rødt nivå, men vil kanskje ha gult nivå om en uke.

Trafikklysmodellen

Rødt nivå er de strengeste tiltakene, gult nivå nest strengest og grønt nivå minst strengt.

Barnehagene og barneskolene i Oslo har hatt rødt nivå den siste uken. Ungdomsskolene har hatt rødt nivå siden midten av november.

Barnehager

Barnas behov for nærhet og omsorg skal ivaretas på alle nivåene.

Grønt nivå: Ikke behov for å dele inn i barna i grupper/kohorter. Barna skal ikke dele mat og drikke.

Gult nivå: Barna og de ansatte skal ikke ha så mange kontakter som vanlig. Barnehagen skal hele tiden passe på at de ikke er i kontakt med flere enn det som er bestemt. Barna skal ikke dele mat og drikke. Barna skal ikke ha med leker hjemmefra. Barna kan ha med kosedyr de trenger for å sovne. Foreldrene/foresatte skal, der det er mulig,  begrense bruk av offentlig transport til og fra barnehagen.

Rødt nivå: Barna og de ansatte skal deles inn i mindre grupper. På vei inn og ut av barnehagen skal man alltid holde avstand til andre. Foreldre/foresatte må holde 1 meters avstand til ansatte og andre foreldre/foresatte. Barna skal være mer ute. Foreldre/foresatte må begrense offentlige transport til og fra barnehagen. Barnehagen må organisere ulike oppmøtetider og hentetider for å unngå trengsel i garderoben. Barna skal komme i utetøy for å starte dagen ute hvis det er mulig. Foreldre/foresatte skal ikke bli med barna inn i barnehagen. De kan bli med dersom det er nødvendig for barnet. Hensynet til barnets trygghet er viktigst. Barna skal ikke dele mat og drikke. De skal ikke ha med leker hjemmefra. De kan ha med kosedyr de trenger for å sovne.

Trenger du mer detaljert informasjon eller jobber du i barnehage ? Se her

Barneskole, 1-7. trinn/klasse

Grønt nivå: Ingen syke skal gå på skolen. God hygiene, normalt renhold på skolen.Unngå fysisk kontakt mellom personer, ikke håndhilse og ikke klemme.

Gult nivå: Ingen syke skal gå på skolen. God hygiene, forsterket renhold på skolen. Ikke håndhilse, ikke klemme.  Hele klassen regnes som én gruppe (kohort). Lærerne kan undervise forskjellige klasser. På SFO har de trinnvise (klassevise) kohorter.  Alle skal unngå trengsel og store samlinger. I skolegården skal man prøve å ha forskjellige områder for de ulike klassene /kohortene i pauser og i friminuttene.

Rødt nivå: Ingen syke skal gå på skolen. God hygiene og forsterket renhold. Ikke håndhilse og klemme. Klassene/trinnene skal deles opp i mindre grupper/kohorter. Det skal være avstand mellom elever og lærere. Trengsel og store samlinger skal unngås. Det skal være egne områder i skolegården i pauser og friminutt for de ulike kohortene.

Jobber du i barneskolen eller trenger du mer detaljert informasjon? Se her

Ungdomsskolen – 8.-10. trinn

Grønt nivå: Ingen syke skal gå på skolen.Unngå håndhilsing og klemming. Elver skal ikke dele mat og drikke.

Gult nivå: Unngå håndhilsing og klemming. Klassen regnes som en gruppe/kohort. To grupper kan samarbeide hvis det er nødvendig, men helst utendørs. Elever bør ha faste pulter. De må unngå trengsel på vei ut og inn av klasserommet, i garderoben og på toaletter. De bør holde avstand i friminutt. Voksne bør være ute og hjelpe dem å holde avstand. Elever skal ikke dele mat og drikke. De bør heller ikke dele skrivesaker, nettbrett og lignende. De kan ha med seg skolebøker til og fra skolen. De bør begrense bruken av offentlig transport. De skal holde avstand til hverandre på offentlig transport.

Rødt nivå : Samme regler som på gult nivå pluss dette: Mindre grupper/kohorter. Skolen vurderer hvor små kohortene skal være. Elevene kan bli bedt om å møte til forskjellige dager eller klokkeslett dersom det er for lite plass til å holde avstand på skolen. Skolen kan også ha flere uteaktiviteter eller mer undervisning ute. På starten og slutten av dagen skal skolen avtale forskjellige oppmøtesteder slik at ikke alle samles på ett sted. Skolen må minne elevene på å holde minst en meters avstand i friminuttene og ha voksne til å passe på avstanden. Skolen bør ha forskjellige tider på friminuttene slik at det ikke blir for mange elever på en gang. Inne skal alle holde to meters avstand.

Trenger du mer detaljert informasjon eller jobber du i ungdomsskolen? Se her.

Videregående skole

Grønt nivå: Ingen syke skal møte på skolen. God hygiene. Ikke håndhilse og klemme.

Gult nivå: Samme som grønt pluss dette:
Hele klasser kan ha undervisning sammen. Eller bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/grupper. Utenfor klasserommene bør elever og ansatte holde en meters avstand i alle situasjoner. Unngå trengsel og store samlinger.

Rødt nivå: Unngå håndhilsing og klemming. God hygiene. I videregående skoler blandes elevene i ulike fag og det er derfor ikke mulig å innføre kohorter. Det er følgelig særlig viktig at de øvrige smitteverntiltakene gjennomføres.

Elevene bør møte til skolen til forskjellige tider og på forskjellige steder.

Elevene må holde avstand til hverandre hele tiden, også i friminuttene. Pauser bør være ute. Ved felles kantine bør det sikres avstand mellom elever. Bruk av offentlig transport til og fra skolen bør begrenses.

Trenger du mer detaljert informasjon eller jobber du i videregående skole? Se her.

Skoler og barnehager kan sammen med lokale helsemyndigheter bestemme å stenge skolen eller barnehagen ved alvorlig smittesituasjon.