Ny undersøkelse viser at 33 prosent mangler sentrale kunnskaper og ferdigheter om helse (Foto: Illustrasjon).
Foto: Pixabay
En av tre mangler sentrale kunnskaper og ferdigheter om helse, ifølge ny undersøkelse.

Undersøkelsen viser at hele 33 prosent mangler sentrale kunnskaper og ferdigheter om helse, ifølge oslomet.no.

OsloMet, Helsedirektoratet og Høgskolen i Innlandet (INN) som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Disse personene kan for eksempel ta medisiner feil eller ikke klare å følge de kunnskapsbaserte helserådene. Vi kan dermed risikere å få en gruppe personer i Norge som blir stående på utsiden og ikke klarer å forholde seg til viktig helseinfo, sier forskningsleder og professor Kjell Sverre Pettersen ved OsloMet.

For mange er det vanskelig å forstå helseinformasjon, og de strever også med å vurdere helseinformasjon kritisk.

– Dette kan være ekstra alvorlig nå som det er så viktig at myndighetene når frem til innbyggerne med viktig kvalitetsinformasjon om covid-19, sier Pettersen.

Finner ikke frem i helsevesenet

Over halvparten av befolkningen svarer at de synes det er vanskelig å finne frem til de ulike instansene i helsevesenet, og strever også med å finne informasjon om kvaliteten på en bestemt helsetjeneste eller å finne ut hvilke rettigheter de har som pasient.

– Dette må helsetjenestene ta høyde for, siden de ønsker at brukerne skal spille en mer aktiv deltakende rolle fremover.