– Det virker som om det aller viktigste er å holde avstand, for det kan smitte på svært kort tid, sier lege.
Foto: Pixaby
Det anbefales 2 meters avstand og kontakt i maksimalt 15 minutter. Men kun 2 minutter med en smittet er nok til å få covid-19, sier kommuneoverlege.
32Shares

– Det skal veldig kort kontakttid til før enkelte har blitt smittet. En samtale på 2 minutter i vanlig prateavstand har i noen tilfeller vært nok, sier kommuneoverlege Jostein Helgeland i Haugesund til NRK.

Muterte virus har ført til høyt smittetrykk i Haugesund den siste tiden. Helgeland sier at det stadig dukker opp situasjoner hvor malen på 15 minutter og 2 meters avstand ikke har vært nok.

– Det virker som om det aller viktigste er å holde avstand, for det kan smitte på svært kort tid, sier Helgeland.

Det foreligger imidlertid ikke analyser som bekrefter dette per nå, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI), som sier at det foreløpig ikke er aktuelt å endre på definisjonen på nærkontakter.

– Vi følger definisjon av nærkontakt i tråd med de anbefalinger som er gitt av Det europeiske smittevernkontor (ECDC), som brukes i store deler av Europa, hvor nå den engelske varianten dominerer mange steder. Justeringer vil bli vurdert hvis det kommer ny kunnskap som tilsier at definisjonen bør endres, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.