Hjem Nyheter På lettnorsk Økt bruk av massetesting

Økt bruk av massetesting

Massetesting, isolasjon ved postivt prøvesvar og smittesporing er tre viktige våpen i kampen mot korana , sier Regjeringen.
Foto: Pixabay
Regjeringen øker massetestingen. Barn og ungdom i områder med mye smitte vil bli testet først. IMDi har oversatt pressemeldingen fra Regjeringen til mange språk (til slutt i teksten).
316Shares

Helsedirektoratet har ansvaret for at massetestingen blir effektiv.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at det fortsatt er mye smitte i Norge. Massetesting kan gjøre at smitten i samfunnet raskt blir mindre.

Nasjonalt system

– Vi holder på å få i gang et nasjonalt opplegg for massetesting. Vi vil først prioritere barn og unge som bor i områder hvor det er mye smitte, sier han. Studenter vil også stå langt fremme i køen. Det samme gjelder foreldre til barn i småskole og barnehage pluss de som jobber der, sier helseminister Bent Høie.

Testingen vil være frivillig. For testing av barn kreves foreldrenes samtykke.

Våpen mot korona

Massetesting med isolasjon og smittesporing når prøvene er positive, vil få ned risikoen for koronainfeksjon. Det sier Helsedirektoratet.

Massetestingen kan gjøre at skoler og universitet kan være åpne.

Mange land utfører massetesting.

Informasjon om massetesting på flere språk. Oversatt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som sier at informasjonen kommer på flere språk senere:

Ordliste:

Massetesting: teste mange på kort tid.
Prioritere: her; la barn og unge først bli testet.
Samtykke: si ja.