Overlege ved nyreavdelingen på Ahus, Ivar Anders Eide, forklarer sammen med kolleger hva nyresyke eller transplanterte bør vite om koronavirus, pandemi og vaksine.
Og har spørsmål om korona? Leger og sykepleiere har laget 5 videoer om koronavirus, pandemi og vaksine for nyresyke og transplanterte på 25 språk.
132Shares

Dette er et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus (Ahus) og Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT).

— Underveis i pandemien ble det klart for oss at generell informasjon fra offentlige helsemyndigheter og i media i liten grad dekket informasjonsbehovet for våre pasienter, og i flere tilfeller var mer villedende enn veiledende. Med denne informasjonen ønsker vi å bøte på et udekt informasjonsbehov for våre pasienter, sier overlege ved nyreavdelingen, Ivar Anders Eide.

Pasienter som er nyresyke og transplanterte har økt risiko for alvorlig sykdom ved korona. De har også svakere immunrespons ved vaksinering. Derfor er de mer utsatt selv etter to doser med koronavaksine. Pasientene må være mer forsiktig enn resten av befolkningen. Videoene har informasjon som er viktig for pasienter i denne gruppa.

— Vi har lagt vekt på å gjøre denne informasjonen tilgjengelig på flere språk av hensyn til våre fremmedspråklige pasienter. Vi har dessuten fått tilbakemelding på at filmene har vært til nytte også for pasienter i andre land, forteller Eide.

Det er sykepleiere ved nyreavdeling på Ahus som forklarer og gir viktig informasjon i filmene. De snakker norsk, engelsk, litauisk, polsk, russisk, punjabi, oromo, tigrinja, tysk, spansk, dari/farsi, burmesisk, arabisk, tamil, tagalog, somali, hindi/urdu, fransk, finsk og montenegrisk/kroatisk/serbisk/bosnisk.

— Innsatsen helsepersonellet på Ahus har lagt ned i dette prosjektet er fremragende. Resultatet – videoer på 25 språk – er helt enestående, skryter Jon Anker Lisberg Sarpebakken, som er redaktør og kommunikasjonsansvarlig i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT).

Du kan se videoene her: https://www.youtube.com/channel/UCbOp7xNRtvLXrQ0vAeTkLsg

Du kan også høre to podkastepisoder om temaet her: https://lnns.co/y1lwGO2SV8m

ORDLISTE

transplantert: ha fått et organ eller vev fra en annen person, man får et nytt organ fra en annen person

i liten grad: ikke mye

villedende: føre på avveier, her: folk ble mer usikre enn det de var før

veiledende: hjelpe med råd, opplysninger

bøte på: gjøre bra igjen

overlege: legespesialist

immunrespons: hvordan kroppen beskytter seg mot virus

tilgjengelig: som folk kan bruke

av hensyn til: tenke på

tilbakemelding: svar og kommentarer tilbake

fremragende: veldig, veldig bra

enestående: som er spesielt bra og unik

skryte: her; snakke pent om