Ahus har veldig mange pasienter som ikke kan norsk. De har krav på tolk. Sykehuset har laget filmer om hva som skjer når du skal ha baby. De har også laget film om hva som skjer når du er syk og kommer på sykehus. Filmene er oversatt til mange språk
En stor internasjonal studie har sett på bruk av paracetamol hos gravide. Tall og data viser at det kan ha en negativ effekt på fosteret. Funnene forsterker norske anbefalinger.
40Shares

– Disse funnene er med på å forsterke det vi allerede anbefaler i Norge: Lavest mulig bruk, på kortest mulig tid, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NRK.

I studien har forskere fra ulike land sammen analysert 25 år med data på temaet.

Fosteret kan få skader. Det kan være misdannelser av kjønnsorgan, nevrologiske skader, ADHD og hyperaktivitet.

Forskerne viser blant annet til en rekke observasjonsstudier som er gjort blant mor og barn. Her fant de at paracetamol har en negativ effekt under graviditet i 26 av 29 tilfeller.

Sarah Stock er spesialist i fostermedisin ved Universitetet i Edinburgh. Hun mener at bevisene ikke er gode nok til å konkludere. Hun legger spesielt vekt på at vi vet for lite om risikoen blant gravide som bruker paracetamol en sjelden gang.

Det synes Steinar Madsen i Statens legemiddelverk også. Han mener det er vanskelig å si noe om hvor stor risikoen for den enkelte kan være.

– Det er jo en bekymring at man ser ADHD-lignende problemer knyttet til dette. Vi vil egentlig bare forsterke de rådene vi allerede gir: Dersom man har behov for smertelindring, så bør man oppsøke fastlegen, sier han.

ORDLISTE

funn: resultat, tall, data

forsterke: som gjør noe sterkere

foster: babyen i magen

misdannelser: unormal form

nevrologi: nerver

ADHD: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Personer med ADHD har problemer med å konsentrere seg, er impulsive og har mye energi.

hyperaktiv: person med mye energi, gjør veldig mye, klarer ikke å sitte stille

observasjonsstudier: studier hvor forskere/eksperter ser, hører og skriver hva som skjer

tilfelle: sak

legge vekt på: være viktig

risiko: fare

en sjelden gang: nesten aldri

bekymring: engstelig, være litt redd

dersom: hvis

oppsøke: gå til