Nå får politiet tilgang til asylsøkernes fingeravtrykk i Eurodac

Justisministeren ser det som viktig at politiet får relevant informasjon i kampen mot terror og alvorlig kriminalitet.
Foto: Regjeringen
Regjeringen legger fram forslag til samtykke til ratifikasjon av en protokoll knyttet til Dublin- og Eurodac-samarbeidet og tilhørende forslag til endringer i utlendingsloven.

Eurodac er et europeisk register med fingeravtrykk og opplysninger om asylsøkere. Hovedformålet med Eurodac er å bidra til å avklare hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad i Europa.

Gjennom Eurodac II-forordningen vedtok EU i 2013 at det også skulle være mulig for politimyndigheter og Europol å sammenlikne fingeravtrykksopplysninger med opplysninger lagret i Eurodac, for å forebygge, avdekke eller etterforske terrorisme og andre alvorlige straffbare handlinger.

– Det er viktig at politiet får benyttet relevant og tilgjengelig informasjon i kampen mot terror og alvorlig kriminalitet. Jeg er derfor glad for at vi kan legge fram et forslag for Stortinget som vil gi politiet adgang til å sammenligne fingeravtrykk med opplysninger som er lagret i Eurodac, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland til regjeringen.no.