Vi er tilbake til en normal hverdag i barnehager og på skoler.
Foto: Neonbrand/Unsplash
Barn, elever og lærere går nå tilbake til en vanlig hverdag i barnehager og på skoler. Det er slutt på rødt, gult og grønt nivå. Bare i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak, skal vi snakke om rødt, gult og grønt nivå. En vanlig skole betyr også at de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole skal gjelde fra 11. oktober
29Shares

Lørdag 25. september klokka 16:00 åpnet Norge igjen. For skoler og barnehager betyr det en normal hverdag. Men vi skal fortsatt vaske hender, hoste i albuen og være hjemme når vi er syke.

– Endelig kan vi begynne å leve som normalt igjen. Det er veldig gode nyheter for alle som går i eller jobber i barnehage og skole, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Det er ikke vanlig at barn må på sykehus hvis de får korona. De fleste voksne har fått vaksine. Det har ungdommer også. Derfor kan Norge åpne igjen. Blir det problemer med korona igjen, kan regjeringen lukke deler av Norge.

– Selv om vi mener det er trygt å fjerne de aller fleste smitteverntiltakene nå, vil myndighetene følge nøye med på smitteutviklingen og gjøre endringer raskt hvis det blir behov for det, sier Melby.

Fraværsregler fra 11.oktober

Under pandemien ble fraværsreglene i ungdomsskolen og videregående skole endret. Fra 11. oktober skal vi bruke de gamle fraværsreglene.

– Ved skolestart i høst var det mye smitte blant elevene i videregående skole. Nå har over 85 prosent av 16- og 17-åringene fått første vaksinedose, og det er i denne aldersgruppen smitten nå går mest ned. Dessuten er det svært få som må i karantene fremover. Nå kan vi gå tilbake til en normal hverdag og vanlige regler og rutiner. Det er viktig for elevenes læring at de kommer tilbake på skolen. Derfor mener vi det ikke lenger er behov for spesielle unntak fra fraværsreglene, sier Melby.

ORDLISTE

tilfelle: situasjon, noe som skjer

vedtak: beslutning, noe personer har bestemt, en regel

fravær: ikke være tilstede, ikke komme på skolen

fjerne: ta bort, ta vekk

følge nøye med på: observere, se, lese, høre med stor interesse

endring: forandring, gjøre noe nytt

behov: noe vi trenger, må ha

unntak: ikke følger regelen, holde utenfor