Illustrasjonsfoto.
Foto: Pixaby
FHI klarer å organisere tredje vaksinedosering raskt. Hvis det blir aktuelt. Det sier FHI-direktøren.
24Shares

– Vi er klare til å iverksette dette når som helst, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

Regjeringen holder fredag en pressekonferanse om koronasituasjonen etter økende smittetall den siste tiden.

Kommunene tilbyr nå alle over 65 år en tredje vaksinedose mot covid-19. FHI kaller den en oppfriskningsdose. Snart skal også helsepersonell få tredje dose.

Folkehelseinstituttet (FHI) har også lagt planer for hvordan de kan gi en oppfriskningsdose til de mellom 18 og 64 år. Det er ikke tatt en endelig beslutning om alle skal ta en oppfriskningsdose.

– Dette vil være noe som rulles ut i løpet av omtrent et halvår, dersom det blir aktuelt, sier Stoltenberg.

Det må gå minst seks måneder mellom andre før vi kan få tredje dose.

– Godkjenningen av en oppfriskningsdose er basert på at det skal gå minst seks måneder fra man fikk den andre dosen. Det betyr at de fleste i den gruppen ikke skal ha en oppfriskningsdose – hvis de skal ha den i det hele tatt – før det har gått noe tid, sier hun.

Det er god nok tilgang på vaksiner for en eventuell utrulling av tredje dose til alle, forklarer Stoltenberg.

Flere land gir tredje dose

I forrige uke bestemte danske myndigheter at alle dansker over 18 år skal få tilbud om en tredje vaksinedose. De starter i desember. I Sverige har myndighetene bestemt å tilby alle voksne en tredje dose. Det skjer om vinteren og våren. Det sa den svenske regjeringen for noen uker siden.

I en rekke land gir de tredje dose nå. I Israel er nær halvparten av befolkningen vaksinert med tredje dose.

Norge har ikke bestemt om personer under 65 år skal få tredje dose. Stoltenberg avviser at Norge ligger etter.

– Vi henger ikke etter, vi har valgt å avvente. Vi er mer opptatt av å formidle at det er en løpende vurdering av nytte og risiko, sier FHI-direktøren.

FHI håper sterkt de eldre i Norge vil si ja til tredje dose. Stoltenberg forklarer at de nå vet at nytten overstiger risikoen hos de eldre.

– Når det gjelder de som er yngre enn 65, så er det mer uklart, men dette følger vi og mange andre land nøye med på hele tiden. Og vi vil derfor komme med anbefalinger fortløpende, avhengig av pandemiens utvikling og kunnskapsgrunnlaget, sier hun.

– Hva skjer så seks måneder etter en eventuell tredje dose, må man da ta en fjerde dose og så videre?

– Det vet vi ikke ennå. Men vi er jo vant med at vi har en årlig sesongvaksinering knyttet til influensa. Det kan tenker at vi kommer i en slik situasjon når det gjelder korona, men det er for tidlig å si, sier Stoltenberg.

ORDLISTE

iverksette: starte, begynne

rulles ut: her betyr det starter med

henge etter: ligge bak andre, ikke følge med

avvente: vente og se før vi gjør noe

formidle: informere

løpende: som skjer kontinuerlig

overstige: være større enn

kunnskapsgrunnlag: er base, grunnlaget for det vi vet

Information in other languages: