Smartphone
Koronaviruset kan leve 28 dager på mobilskjerm, viser forskning.
De fleste Nav-kontor er åpne bare seks timer i uka. Mange sliter med å komme i kontakt med tjenesten, viser Helsetilsynets undersøkelse i 70 kommuner.

De fleste Nav-kontor er åpne bare seks timer i uka. Mange sliter med å komme i kontakt med tjenesten, viser Helsetilsynets undersøkelse i 70 kommuner.

Bakgrunnen for undersøkelsen er en rekke bekymringsmeldinger fra kommuner, brukere og statsforvaltere om at utsatte brukere sliter med å nå fram, skriver Klassekampen.

– For personer som ikke har mulighet til å henvende seg til Nav på telefon eller digitalt, er det en klar risiko for at de ikke får hjelpen de trenger når det haster, sier Rigmor Hartvedt,
seniorrådgiver i Helsetilsynet til avisen.

Den endelige rapporten skal legges fram i oktober, men Helsetilsynet går allerede nå ut med viktige funn. De kommer også med en klar anbefaling til Nav om at åpningstidene må tilpasses brukere
som ikke har mulighet til å benytte telefon eller digitale løsninger.

Nav har siden 2017 hatt som strategi å redusere drop-in besøk, og i stedet sluse brukere over på telefon eller digital kontakt. For dem som av ulike grunner ikke har mulighet til dette, har
tilgjengeligheten blitt dårligere, konkluderer Helsetilsynet. Det kan for eksempel være folk uten bank-ID, folk med språkproblemer, rusavhengige og eldre med liten digital kompetanse.

(©NTB)