Ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skjerpes rettighetene i postleveringen.
Foto: Peter Fiskerstrand
Regjeringen har konkludert med at selskap som leverer post, også omfattes av postloven. Dermed skjerpes rettighetene til alle som mister pakkene sine i posten.

Regjeringen har konkludert med at selskap som leverer post, også omfattes av postloven. Dermed skjerpes rettighetene til alle som mister pakkene sine i posten.

I 2016 ble postloven vedtatt, men det har vært usikkerhet om leveranseselskapene omfattes av loven. Aktørene har vært uenige i lovtolkningen.

Nå har Samferdselsdepartementet konkludert med at leverandører av pakker omfattes av denne loven, skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i en pressemelding.

– De som leverer brev- og pakketjenester i Norge, er seriøse og gode aktører som ser kundenes behov, og som er opptatt av at markedet for denne typen tjenester skal være rettferdig og riktig regulert. Vi har derfor tro på at vi kommer til å ha et godt samarbeid med partene som omfattes av dette lovverket, til det beste for kundene, sier seksjonssjef Øyvind Halvorsen i Nkom.

Vedtaket innebærer blant annet at alle som tilbyr posttjenester i Norge, må registrere seg hos Nkom dersom de leverer pakker på inntil 20 kg. Som forbruker får man også styrket
klagerettighetene, dersom pakken forsvinner.

(©NTB)