Siste frist for å forhåndsstemme er 8. september

Hvem skal bestemme der du bor?
Foto: Unsplash
Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. På valgdagene må du stemme i kommunen du var folkeregistrert 30. juni i år.
1Shares

Hvor og når kan du stemme?
Du kan stemme i 29 valglokaler i Oslo. Valglokalene er åpne fra kl. 10.00–19.00 t.o.m.
fredag 8. september. Se alle steder du kan stemme på www.valglokaler.no.

I år har vi også en valgbil som kjører rundt i byen og tar imot forhåndsstemmer. Se
oversikt over stoppesteder på www.oslo.kommune.no/valgbilen.

Husk legitimasjon
Du må vise legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde for å stemme. Du trenger ikke å ta med valgkort.

To valg i Oslo
Oslos innbyggere skal velge 59 representanter til Oslo bystyre og 15 representanter til hvert av de 15 bydelsutvalgene i Oslo. Ønsker du å stemme til begge valg, må du gjøre
det samtidig.

Antall mottatte forhåndsstemmer til og med lørdag 2. september
I Oslo er det til og med lørdag 2. september mottatt 129 614 forhåndsstemmer. Av
disse er 120 347 stemmer fra Oslo-velgere og 9267 stemmer til andre kommuner.

Hvor mange forhåndsstemte ved tidligere kommunestyrevalg?
• Ved kommunestyrevalget i 2019 var det 156 012 forhåndsstemmer av totalt 367
389 stemmer fra Oslo-velgere (42 %).
• Ved kommunestyrevalget i 2015 var det 108 470 forhåndsstemmer av totalt 321
676 stemmer fra Oslo-velgere (34 %).

Antall mottatte forhåndsstemmer publiseres hverdager på oslo.kommune.no/valg.