Omgjort forbudet: Styresmaktene i Pakistan har omgjort avgjørelsen om å forby ordet Jesus i sms-er.
Foto: sxc.hu
Barna skal ikke bare lære om den norske jula. De bør også lære om andre lands store, religiøse høytider, mener forsker. 
0Shares
Latest posts by Eva Holte (see all)

 

Det sier Marianne Bøe. Hun er religionsforsker. Det betyr at hun kan mye om de forskjellige religionene i verden.

Hun sier at barna har godt av å lære om religiøse høytider. I Norge snakker vi mye om jula og påsken på skolen. Men det er ikke vanlig å feire jul på skolen. Nordmenn feirer jul hjemme hos familien. Marianne Bøe sier feiringen av andre religiøse høytider også skal være hjemme. Men at barna skal lære om de religiøse høytidene i klasserommet.

Det kan være mange forskjellige religioner og livssyn på skolene. Noen er evangelisk luthersk kristne, andre er katolikker, pinsevenner, muslimer, hinduer, jøder, humanetikere og ateister. Ateistene tror ikke på noen gud.

Barna synes det er spennende.

Barna bør lære om alle religiøse høytider. De bør lære om hvordan feiringen av de religiøse høytidene er, sier Marianne Bøe. – Barna synes det er spennende. De kan snakke om det med hverandre og med læreren. Da lærer de mye. De forstår hverandre bedre.

ORDFORKLARINGER:
Forske: finne ut hvordan noe er, under- søke vitenskapelig. Forsker: person som for eksempel jobber ved et universitet og driver med forskning.
Høytid: større religiøs eller kirkelig fest. Ek-
sempler: jul, påske og pinse er våre tre store høytider
Livssyn: syn på menneskelivet, syn på de store spørsmål i livet. Livssyn kan være reli- giøse og ikke-religiøse.
Påske: en høytid for kristne. Høytiden handler om at Jesus døde. Noen dager senere sto han opp fra de døde, ifølge kristendom- men.