Forskjellene mellom rike og fattige øker – også i Norge
Foto: Rohit's Blog
– Det er et feilslått skattesystem, og ikke innvandrerne, sin skyld at ulikhetene i Norge øker, skriver Kari Elisabeth Kaski.
Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for Oslo SV
Latest posts by Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for Oslo SV (see all)

Jeg er lei Høyres skattebløff. Her presenterer jeg litt lesning om skatt, spinn, fordeling og forskjeller. 

Ulikhet – ikke innvandreres skyld
Fredag la regjeringa fram sin stortingsmelding om ulikhet. Det kunne blitt et godt grunnlag for en viktig og aktuell debatt om økt ulikhet i Norge, men det har dessverre drukna i løgn, bløff og unøyaktigheter fra regjeringa.

Og få har vel gått glipp av Siv Jensens forsøk på å skyve skylden for økt ulikhet over på innvandrere. «Innvandring er hovedårsaken til økt ulikhet», sa finansministeren under debatten i NRKs Politisk kvarter fredag morgen. Ironisk nok kunne hennes egen stortingsmelding, lagt fram av henne selv, motbevise dette. Enda tydeligere ble det når Statistisk sentralbyrå (SSB) og ulikhetsforsker Rolf Aaberge kom på banen, og ganske enkelt slo fast at Siv Jensen tar feil. 

Er det noe Høyre/FrP-regjeringa ikke ønsker oppmerksomhet rundt, så er det at de rikeste er blitt enda rikere.

De rike er blitt rikere
Forskjellene i Norge øker, og hovedårsaken er at de rikeste drar i fra mens resten av oss blir hengende igjen. Og de med lavest inntekt står helt i ro. Siden stortingsmeldinga slår fast akkurat dette, er det nesten så du kunne merke panikken spre seg i regjeringskontorene. For er det noe Høyre/FrP-regjeringa ikke ønsker oppmerksomhet rundt så er det at de rikeste i Norge har blitt enda rikere. 

Dermed var det duket for Høyre og deres forsøk på spinn. De 10 prosent rikeste betaler rundt 40 prosent av den totale personskatten, kunne vi høre fra Høyres politikere og sympatisører, som også kunne bedyre at dette er samme andel som da den rødgrønne regjeringa gikk av. Finanspolitisk talsperson i Høyre rykket ut både i DN og i Klassekampen for å fortelle hvordan de rike bidrar til fellesskapet. Statsråd Nikolai Astrup fulgte opp på Twitter, og flere har kommet til gjennom helgen. 

Men hva er det egentlig Høyre skryter av her og hva viser egentlig dette tallet? At den rikeste tidelen står for en like stor andel av total personskatt nå som for fem år siden sier absolutt ingenting om hvor omfordelende skattesystemet er. Tvert i mot: At forskjellene øker betyr at de rikeste sitter igjen med mer av samfunnets inntekt og formue. Da er det naturlig om skatteinntektene følger etter, til tross for regjeringens iherdige skattekutt til denne gruppen. 

Skattelette til de som har mest
I 2019 får vi inn 25 milliarder kroner mindre til fellesskapet gjennom skatt enn i 2013. Regjeringa har gitt betydelige kutt i formuesskatten til landets aller rikeste. Den tidelen med størst formue i Norge har fått en tredel av skattekuttene fram til i år. De 0,1 prosent rikeste, 4000 personer, har fått 1,4 milliarder i skattekutt. I gjennomsnitt 316 000 kroner hver. 

Regjeringas egen melding viser hvordan de med mest har stukket fra resten av samfunnet. På side 30 i meldingen er det for eksempel en graf som viser en påfallende utvikling hvor inntektene til den rikeste tidelen fortsetter å øke, mens alle andre står omtrent på stedet hvil. 

De siste ti årene har de med ti prosent høyest lønn fått 15 prosent lønnsøkning, mens de 10 prosent med lavest lønn har ikke fått noen reell lønnsøkning. I dag eier den rikeste prosenten en femdel av all formue, antakeligvis mer, og andelen er økende. 

Omfordelende skattesystem
Stortingsmeldinga slår fast at skatt er en betydelig kilde til omfordeling. I de rødgrønne årene ble skattesystemet mer omfordelende. Men hvor omfordelende skattesystemet er i dag, får vi ikke svar på i stortingsmeldinga. Regjeringa sier heller ikke noe om hva de vil med skattesystemet framover. Det kunne gitt en interessant debatt, i stedet får vi Høyres skattebløff og lek med statistikk.