Innvandrerkvinner får færre barn enn tidligere, hvor familiemønstret likner mer på den norske, ifølge prosjektleder i Civita, Mathilde Fasting
Foto: Flickr
I 2018 kom det nesten 10.940 familieinnvandrere fra 142 land til Norge, melder Utlendingsdirektoratet (UDI). Flest kom fra India. 
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

 

Familieinnvandrere er innvandrere som har familie i Norge. Det kom familieinnvandrere fra veldig mange forskjellige land. Det var flest som kom fra India.

975 indere kom til Norge i 2018. De kom først og fremst for å bo sammen med familiemedlemmer som jobber i Norge. Det kom 923 familieinnvandrere fra Filippinene og 902 fra Syria.

Norsk eller nordisk familie i Norge

Nesten fire tusen av familieinnvandrerne kom til en norsk eller nordisk person i Norge. De fleste av disse familieinnvandrerne kom fra Thailand, Filippinene og USA.

975 indere kom til Norge i 2018.

Utenlandsk arbeidstaker i Norge

Litt mer enn 2500 innvandret for å bo sammen med en utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge. De fleste av disse familieinnvandrere kom fra India, USA og Serbia.

Gjenforening med flyktning

Omlag 1700 innvandret til et familiemedlem som hadde flyktet til Norge. De fleste som fikk innvilget gjenforening med en flyktning, kommer fra Syria, Eritrea og Somalia.

Utlending med permanent opphold

Over 1500 innvandrere fikk familiegjenforening med en utlending som har fått permanent opphold i Norge. De fleste av innvandrerne kom fra Eritrea, Somalia og Filippinene.

Kilde: udi.no

ORDFORKLARINGER:
Familieinnvandrere: Innvandrere som kom- mer til Norge fordi de har familie i Norge.
Arbeidstaker: Person som har jobb.
Innvilget: Fått positivt svar på noe man har spurt om.
Her: Ja på søknad om familiegjen- forening.
Gjenforening: Komme sammen igjen. Få være sammen.
Først og fremst: Hovedsakelig.