– Handler om kunstnerisk ytringsfrihet

Det skal ikke være sånn at kontroversielle meninger går på bekostning av ytringsfriheten, sier Shurika Hansen.
Foto: Lars Thomas Nordby / NRK
Resett-spaltist Shurika Hansen støtter oppropet fra vel seksti offentlige personer mot rasismeanklagene som har kommet mot Stovnerrevyen fra Oslo SV.

Oppropet, som ble publisert i VG, er signert av 62 ulike offenlige personer med bakgrunn i samfunnsdebatt, kultur, presse og politikk.

Underskriverne hevder at Oslo SV bidrar til det de betegner som “en regelrett kampanje” mot årets revy på Stovner videregående skole og spør i oppropet om partiet mener at Stovner-elevene har presentert en rasistisk revy.

– Nok med rasismeanklager

Resett-spaltist Shurika Hansen, som ikke har signert oppropet, kommenterer til Utrop:

– Det er problematisk dersom Ali og Rehman skal ha enerett på å kvalifisere andre minoriteters opplevelse av Black Face-fremstillinger, sier Sindre Bangstad.
Foto : Ole-Christian Bjarkøy

– Jeg støtter helhjertet Shabana Rehman og Zahid Ali for å bruke sin kunstneriske ytringsfrihet til å belyse viktige temaer, sier hun til Utrop.

Hun uttrykker stor respekt for de kunstneriske ansvarlige ved revyen: – At de gjør det med innsikt, humor og innlevelse, er noe jeg respekterer og beundrer, sier hun.

Hun mener det er viktig nå å stå opp for den kunstneriske ytringsfriheten:

– Det begynner å bli nok med rasismeanklager uten noen reelle grunnlag. Vi må ikke være så hårsåre at vi risikerer å stagnere ytringsfriheten og særlig den kunstneriske, sier Hansen.

– Tenker du revyen og elevene ved Stovner har utfordret stereotypier om etnisitet?

– Elevene utfordret de stereotypiske elementene om etnisitet med humor. Dette er positivt og får full støtte fra meg.

– Publikum har rett til å reagere

Sindre Bangstad, forsker ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO), er blant kritikerne av forestillingen som deltok i debatten som fulgte på Facebook.

Forskeren presiserer at han ikke har sett Stovnerrevyen eller rasismeanklagene fra Oslo SV. Men han har lest kronikken noen elever ved skolen skrev etter å ha sett forestillingen.

– Eleven ga uttrykk for noen bekymringer om rasisme. Særlig nevnte hun dette med Black Face, at de farget en hvit elev svart i ansiktet. Black Face er historisk sett knyttet til et nedverdigende og ydmykende syn på svarte. Jeg mener det er helt avgjørende å lytte til synspunktene til norsk-afrikanere når man tyr til slike fremstillinger – gitt den erfaringen de har, sier Bangstad.

– Det er problematisk dersom Ali og Rehman skal ha enerett på å kvalifisere andre minoriteters opplevelse av “Black Face”-fremstillinger, sier han videre.

– Hva med den kunstneriske friheten?

– Jeg vil ikke være talsmann for å innskrenke kunstnerisk frihet. Men samtidig, publikum og andre er i sin fulle rett til å reise kritiske spørsmål om hvordan forestillingen fungerer i en offentlig kontekst.  

Oslo SV vil ikke innskrenke ytringsfriheten

Grunnet ferieavviklingen, har Utrop ikke lykkes i å få en kommentar fra Oslo SV. Sunniva Holmås Eidsvoll, fylkesleder i Oslo SV, har publisert følgende uttalelse på Facebook:

“De siste dagene har flere tatt kontakt og spurt om Oslo SV ønsker å innskrenke ytringsfriheten til elevene som deltok i Stovnerrevyen. Bakgrunnen er at vi på vår Facebook-side delte et klipp fra en debatt i Dagsnytt 18 der SVs sentralstyremedlem og inkluderingspolitiske leder Marian Hussein deltok.

Oslo SV ønsker selvsagt ikke å innskrenke ytringsfriheten.

Debatten handlet om at noen elever hadde reagert på at revyen brukte et virkemiddel som kalles blackface, altså hvor mennesker som ikke selv har mørk hud maler seg svarte i ansiktet i underholdningssammenheng. Elevene hadde skrevet en anonym kronikk og der de skrev at de hadde reagert sterkt på revyen og at de nå ønsket debatt om den på skolen, men at de ikke opplevde at skolen tok debatten på alvor.

Vi som parti respekterer at våre tillitsvalgte har ulike tolkninger av et kunstverk, men tolking av kunstverk ikke er noe partiet driver med. Alle skal ha ytringsfrihet, ikke minst kunstnere, komikere og elever i skolerevyer.

Ytringsfriheten er særlig for ytringer som er ubehagelige. Det er ofte nettopp dem vi trenger mest å høre. Kritikk er ikke å innskrenke ytringsfriheten. Det er en forutsetning for ytringsfriheten. Det å kritisere en ytrings innhold er å ta den på alvor.

Oslo SV som parti ønsker en debatt om antirasisme velkommen. Skolen skal være et trygt og godt sted for alle elever, og hvis den ikke oppleves slik for alle, må man snakke om det, selv når man er uenig. Debatt om dette bidrar til større bevissthet slik at vi i fellesskap kan bekjempe rasisme, et mål vi opplever at både elevene på scenen og de som skrev kronikken er opptatt av.”