Store og små kom til Holi-festivalen for å feire vårens komme på hindutemplet i Slemmestad
Foto: Msyank Maheshwari
Har du rett på fri med lønn ved ikke-kristne høytider, som for eksempel Id, Holi eller Hanukka?
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

 

Jobber du i Norge, men tilhører ikke Den norske kirke? Har du en annen religion enn kristendommen?

To dager fri fra jobb og skole

Du har rett på to fridager til religiøse høytider i din religion. Du har også rett til fri fra skolen.

Har din religion flere enn to religiøse helligdager hvert år? Da kan du velge selv hvilke to helligdager du vil ha fri. Men hvis din relgiøse helligdag er på en søndag eller en norsk helligdag, får du ikke en ekstra dag fri.

Arbeidsgiveren din kan ikke si at du må “bevise” at du tror på en religion for å gi deg fri.

Du må si ifra til arbeidsgiver fjorten dager før de religiøse helligdagene.

Lønn

Du må jobbe ekstra for de to dagene du har fått fri. Du avtaler når du skal jobbe inn de to dagene sammen med din arbeidsgiver. Du får ikke overtidsbetaling selv om du jobber på en søndag eller på en tid du pleier å få overtidsbetaling.

Ekstra fridager gjelder ikke for ditt lands nasjonaldag. Loven handler bare om religiøse helligdager, ikke nasjonaldager.

Kilde: Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.06.1969.

ORDFORKLARINGER:
Helligdag: religiøs høytidsdag
Arbeidsgiver: sjefen. Han eller hun som har gitt deg arbeid.
Jobbe inn: Jobbe ekstra den dagen/dagene du har fått fri.
Overtidsbetaling: ekstra lønn/betaling for å jobbe. Gjelder ofte søndager, kveldsarbeid og nattarbeid eller jobb på helligdager.