Blir det gutt eller jente? For de fleste innvandrergruppene her til lands ligger håpet på førstnevnte
Foto: freestocks.org, unsplash.
Er du gravid? Lurer du på hva som skjer når du skal føde? Akershus Universitetssykehus (Ahus) har laget en film om fødsel og keisersnitt. Filmen er oversatt fra norsk til ti språk.
Avatar

Latest posts by Eva Holte (see all)

Ahus har en av landets største fødeavdelinger. Det er cirka 5.000 fødsler hvert år på Ahus. Nesten halvparten av de som føder har innvandrerbakgrunn.

Vil hjelpe dem som ikke kan norsk

Før hadde sykehuset et svangerskapskurs på polsk, urdu, somalisk og tamilsk. Det kom nesten ingen gravide til kurset, så Ahus sluttet med disse kursene. Sykehuset vil hjelpe gravide innvandrerkvinner som har vært i Norge i mindre enn enn fem år. Derfor har de laget en film på flere språk.

Trykk på ditt språk og les om fødsel og se filmen.

Noen kvinner kan ikke føde naturlig. Legen må ta barnet ut av magen. Det heter keisersnitt. Sykehus har også en film om dette.

Les om keisersnitt og se filmen her

Kan snakke om tro

Alle pasienter har rett på tolk. Det er gratis. A-hus har også en sykehusprest. Tilhører du en annen menighet? A-hus har folk du kan snakke med hvis du ikke er kristen. Sykehuset har også halal-mat.

En av fem pasienter på A-hus har innvandrerbakgrunn.

Velkommen til Ahus!

Ahus har pasienter fra 25 kommuner, pluss Oslo-bydelene Stovner, Alna og Grorud. I de tre bydelene har over halvparten innvandrerbakgrunn. Lørenskog har 29 prosent innvandrere.

Mange har vært i Norge i kort tid og kan ikke norsk. Sykehuset har laget en brosjyre som heter Velkommen til A-hus. Der får du vite om hvordan det er på sykehuset. Brosjyren er på 11 språk. Språkene er arabisk, dari, engelsk, polsk, russisk, somalisk, tamil, thai, tigrina, tyrkisk og urdu. 

Les om hva som skjer på sykehuset på ditt språk.