Marian Husein jobber på Stortinget i sommer. Hun er vikar for Petter Eide (SV).
Foto: Marius Nyheim Kristoffersen
Marian Abdi Hussein er norsk-somalier. I sommer har hun jobbet på Stortinget.  
0Shares
Latest posts by Eva Holte (see all)

Hun har vært på Stortingets talerstol flere ganger den siste tiden. I sommer har hun vært vikar for Petter Eide (SV) på Stortinget.

Marian Hussein bor i Gamlebyen i Oslo. Hun jobber for partiet SV i Oslo. SV er forkortelse for Sosialistisk Venstreparti.

Marian Hussein er den første norsk-somalieren som har vært representant på Stortinget. Hun er også den første som har stått på talerstolen med hijab.

Hvordan var det å være på Stortinget?

– Jeg synes det var veldig fint. Alle var hyggelige mot meg.

Hvordan var det å stå på Stortingets talerstol?

– Jeg var stolt. Det er en stor ære. Jeg er glad for muligheten til å representere hjembyen min Oslo.

Hva snakket du om på talerstolen?

– Jeg var med i debatten om boligpolitikk og om abortloven. Jeg har også foreslått en handlingsplan mot isamofobi og muslimfiendtlighet.

Hva synes de som hørte på om det du sa?

– De var veldig positive. Mange var enige med meg. Vi må kjempe for fellesskapet. Vi må ta vare på hverandre.

Kom til Norge i 1997

Marian Hussein kom til Norge i 1997. Da var hun ti år gammel. Hun kom sammen med moren sin og seks søsken. Faren var i Norge før dem. Familien bodde i Østerdalen. Faren døde noen måneder etter at de kom. 

Moren og syv barn flyttet til Groruddalen.

Marian Hussein jobber i Barnevernet i Sagene bydel i Oslo. Hun jobber også for Oslo SV.

Utrop intervjuet Marian Hussein i mars 2019. Da snakket vi om diskriminering av innvandrere. Hussein ville ha rasismefri sone i Oslo. Les i Utrop hvordan Marian Hussein mener vi kan bli kvitt diskrimineringen av innvandrere.

ORDFORKLARINGER:
Barnevernet: Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanske-lig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke klarer det alene, skal barnevernet hjelpe til. Barnvernet finnes i alle kommuner.
Talerstol: Stol du står på når du sier noe til mange mennesker. Når du holder tale.
Vikar: Jobber mens en annen er syk eller ikke kan jobbe. Jobber i stedet for denne personen. Må slutte å jobbe når den som har jobben kommer tilbake på jobb.
Representere: På vegne av andre.
Her:på vegne av dem som bor i Oslo.