Fylkesleder vil kaste Per Sandberg ut av Frp

Per Sandberg
Foto: FrP
Frps fylkesleder i Oslo mener Per Sandberg bør fratas partimedlemskapet. Sandberg innrømmer å ha brutt partietetningslinjer etter angrep på partikollegaer. 

– Ethvert annet medlem i Frp hadde mistet medlemskapet, sier Frps fylkesleder i Oslo, Tone Ims Larssen, til TV 2.

Ifølge kilder kanalen har snakket med, skal det være laget et internt utkast hvor flere Frp-fylkesledere går inn for at Sandberg bør miste medlemskapet i partiet. Brevet er foreløpig ikke sendt.

Årsaken til at fylkeslederne mener at Sandberg bør miste medlemskapet, er at han ved flere anledninger den siste tiden har vært sterkt kritisk til andre partimedlemmer.

Sandberg har blant annet omtalt Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen som «to inkompetente krigshissere» i Dagbladet, og han har sagt til TV 2 at Carl I. Hagen «ikke (har) klart å forsone seg med å ha gått av som partiformann.».

I partiets retningslinjer står det at «man alltid omtaler sine partikolleger i sømmelige, respektfulle og høflige former». I partiets vedtekter står det at et medlem som har brutt partiets retningslinjer, «kan fratas sitt medlemskap enten permanent eller for en tidsavgrenset periode».

På spørsmål fra TV 2 er Sandberg enig i at han har brutt retningslinjene.

– Ja, slik retningslinjene er i Frp, så har jeg gjort det for første gang i hele mitt liv. Jeg er sterk tilhenger av å ikke bruke det offentlige rom til å snakke nedsettende om medlemmer og velgere. Likevel valgte jeg det denne gangen, fordi det er et svar på tiltale. Et svar på det som er blitt sagt offentlig, og i særdeleshet det som ikke har vært i offentligheten, sier han.

(©NTB)