Frp etterlyser tak på sosialhjelp

– Det er rett og slett ikke rettferdig, for det skal lønne seg å jobbe, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug.
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Fremskrittspartiet etterlyser et tak for sosialhjelp en person kan motta – som er lavere enn en vanlig norsk lønn, skriver Dagbladet.
0Shares

Av tall Frp har bestilt fra Statistisk sentralbyrå (SSB), går det fram at blant innvandrere fra Afrika i aldersgruppen 18–66 år, får 32 prosent sosialhjelp. Blant somaliere, som er den største gruppen innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn i Norge, fikk 42 prosent sosialhjelp i 2017.

– Det er rett og slett ikke rettferdig, for det skal lønne seg å jobbe, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til Dagbladet.

– Vi ønsker at man skal se alle ytelser husholdningen får under ett. Dette skal ikke kunne overskride en helt vanlig inntekt. Du skal ikke få mer i ytelser og tjenester enn hvis du jobber, fortsetter Listhaug.

Det er første gang SSB utarbeider statistikk over mottatt sosialhjelp basert på innvandrernes hjemland. Tallene viser ikke hvor mye sosialhjelp hver enkelt fikk utbetalt, og man telles med også om man bare har fått hjelp med en strømregning i løpet av året.

I den øvrige befolkningen mottok 3 prosent sosialhjelp i 2017.

SSB skrev tidligere i år at mens sosialhjelpsbehovet etter fylte 40 år viser en raskt synkende tendens i befolkningen ellers, holder nivået seg stabilt blant innvandrere fram til 67 år.