Går i fire måneder for flyktningene

Arne Martin Thingnes (62) går den omvendte veien av flyktningeruta for å komme dem i møte og beskrive hvordan landene har tatt imot dem.

I fire måneder fremover skal han gå 3000 km til fots gjennom Europa. Målet er flyktningeleiren Moria på Lesvos hvor han har vært frivillig feltarbeider to ganger i regi av Dråpen i Havet. Siden den gang har fulgt med på flyktningenes situasjon i Hellas og Europa. Det symbolske ved å gå omvendt vei av den tradisjonelle flyktningruten siden 2015 er å gå flyktningene i møte, sier han i en pressemelding fra Dråpen i Havet. Solidaritetsmarsjen har fått navnet GO FOR IT.

Thingnes vil overnatte hos tidligere frivillige fra Dråpen i Havet og hos bosatte flyktninger. Underveis vil han dokumentere hvordan de ulike landene han går gjennom har håndtert flyktningekrisen i 2015.

Håper leirene kan tømmes

– Jeg ønsker at jeg gjennom denne solidaritetsmarsjen kan vekke flest mulig menneskers oppmerksomhet mot flyktningekrisen.

Forhåpentligvis vil dette legge større press på myndighetene i EU og Norge til å ta imot flere flyktninger og gi dem en trygg tilværelse og et verdig liv

Forhåpentligvis vil dette legge større press på myndighetene i EU og Norge til å ta imot flere flyktninger og gi dem en trygg tilværelse og et verdig liv,  sier Thingnes. Hans håp er at den humanitære krisen kan opphøre og at leirene kan tømmes.

Det er Arne Martin Thingnes og Dråpen i Havet som er arrangør av GO FOR IT.

Kilde: Pressemelding fra Dråpen i Havet